• Σχόλιο του χρήστη 'Θωμάκος Κώστας' | 29 Ιουλίου 2011, 11:58

    Μέ θλίψη βλέπω οτι ενα σχέδιο νόμου πού αφορά τήν ιδιωτική ασφάλιση τόσο για τούς προαιρετικούς οσο και για τους υποχρεωτικούς κλάδους της δέν τυγχάνει συμμετοχής στήν διαβούλευση από τους εμπλεκόμενους με αυτή ειτε σαν ιδιώτες ειτε σαν επαγγελματίες με τόν συγκεκριμένο κλάδο. Διαβάζοντας τό σχέδιο νόμου εγώ ο απλός καταναλωτής σέ σχέση με τήν προσυμβατική ενημέρωση καί ελεγχο από τήν Ασφαλιστική Εταιρεία τού λήπτη τής ασφάλισης(Ζωής-Ασθένειας)δέν εχω καταλάβει ακόμη τό εξής: Θά απαντώ μέ βάση ενα ερωτηματολόγιο για τήν κατάσταση τής υγείας μου οπότε μέ βάση τό συμβόλαιο θά υπάρχουν καποιες αιτίες αμφισβήτησης ή θά μου κάνει η Ασφαλιστική ιατρικές εξετάσεις με αποτέλεσμα να μην υπάρχει λόγος αθέτησης της ασφαλιστικής υποχρέωσης για αποζημίωση οταν και εάν χρειαστεί. Γιά πόσο διάστημα θά ισχύουν προυπάρχουσες ασθένειες τής ασφάλισης που αποτελούν εναν απο τους κύριους λόγους καταγγελίας ενός συμβολαίου και μη αποζημίωσης. Στίς αλλες χώρες νομίζω οτι υπάρχει σαφές χρονικό πλαίσιο. Η ασάφεια του νόμου οτι ο ασφαλισμένος δηλώνει αυτό πού αντικειμενικά γνωρίζει για τήν κατάσταση της υγείας του δέν ειναι σίγουρο μέ αυτό πού εκτιμά η Ασφαλιστική οταν ειναι να αποζημιώσει. Υπάρχουν περιπτώσεις που ακόμη και οι Ιατροί διαφωνούν στήν κλινική κατάσταση κάποιου οταν ασφαλίστηκε πόσο δέ να βρεί το δίκιο του καποιος οταν η Ασφαλιστική διατυπώνει διαφορετική αποψη οταν προκύψει ανάγκη. Γιατί υποχρεωτικά τίς ακυρώσεις συμβολαίων δέν τίς κάνει μία ανεξάρτητη υπηρεσία τής Γ.Γ.Κ. αλλά ο Ασφαλιστής ωστε νά απαλλαγεί τής υποχρέωσης του εως οτου νά βρεί εάν εχει δίκιο ή αδικο ο λήπτης τής ασφάλισης μέσω τών φορέων που θά δημιουργηθούν.