• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ' | 4 Νοεμβρίου 2011, 21:28

    Στην σελίδα 3 της αιτιολογικής έκθεσης αναφέρεται πως το άρθρο 86 Ν. 3386/2005 τροποποιήθηκε με το άρθρο 44§4 Ν. 3801/2009. Για λόγους νομικής ακριβολογίας, το εν λόγω άρθρο τροποποιήθηκε τελευταία φορά με το άρθρο 14 Ν.3846/10, το οποίο προβλέπει τις διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παράνομης απασχόλησης. Ως εκ τούτου, στην αιτιολογική έκθεση θα πρέπει να διορθωθεί η συγκεκριμένη παραπομπή κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα.