• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ' | 19 Φεβρουαρίου 2013, 14:56

    ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: Αναφέρεται στο προσχέδιο: "Η διατιθεμένη δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που εισπράττεται ως έσοδο του προϋπολογισμού του Σ.ΕΠ.Ε., σύμφωνα με παρ. 4 του άρθρου αυτού." Η χορήγηση εξόδων κίνησης δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από την είσπραξη προστίμων. Αν δηλαδή δεν μπορούν να εισπραχθούν αρκετά πρόστιμα λόγω οικονομικής δυσπραγίας των επιχειρήσεων δεν θα καταβάλλονται έξοδα κίνησης; Και πως θα γίνονται έλεγχοι και αυτοψίες ατυχημάτων, με δαπάνη των ίδιων των Επιθεωρητών; Τα έξοδα κίνησης δεν αποτελούν επίδομα παραγωγικότητας, αλλά καλύπτουν πραγματικές δαπάνες χρήσης των ΙΧ των Επιθεωρητών που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους σαν υπηρεσιακά.