• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΛΛ' | 1 Νοεμβρίου 2013, 12:00

    Πρέπει να ληφθεί μέριμνα σχετικά με τους αναπόγραφους ασφαλισμένους του ΙΚΑ. Ως γνωστόν από 1/1/2013 δεν γίνονται δεκτές από την εφαρμογή του ΙΚΑ οι υποβολές ΑΠΔ που περιέχουν εγγραφές ασφαλισμένων χωρίς ΑΜΑ (αριθμό μητρώου ασφαλισμένου). Δεν είναι λογικό να επιβάλεται πρόστιμο σε έναν εργοδότη για παραλείψεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του. Αρκετοί εργοδότες-πελάτες μου, έχουν προσλάβει νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας που στερούνται ΑΜΑ και ενώ τους έχουμε χορηγήσει όλα τα απαραίτητα από την μερία μας δικαιολογητικά, δεν έλαβαν ΑΜΑ, είτε γιατί αμέλησαν, είτε γιατί λόγω πολυκοσμίας δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν κόσμια από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ και αρνούνται να πάνε από τα ξημερώματα για να πάρουν σειρά. Προτείνω: Να ληφθεί μέριμνα ώστε να επιβάλλεται το πρόστιμο σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης εισφοροδιαφυγής. Επι παραδείγματι, σε εργοδότη που δηλώνει τον εργαζόμενο στο ΠΣ Εργάνη για να αποφύγει το πρόστιμο από το ΣΕΠΕ, αλλά δεν τον δηλώνει στην ΑΠΔ για να αποφύγει την καταβολή εισφορών. Να μην επιβάλεται το πρόστιμο εφόσον έχει καταβληθεί εμπρόθεσμα το σύνολο των εισφορών όσων περιλαμβάνονται και μη στην ΑΠΔ (για να καλυφθεί η περίπτωση ασφαλισμένων χωρίς ΑΜΑ). Επίσης, να μην επιβάλεται το πρόστιμο σε περίπτωση που προσέρχεται αυτοβούλως ο εργοδότης - προ της διενέργειας οποιασδήποτε μορφής ελέγχου - στις υπηρεσίες του ΙΚΑ για να υποβάλλει συμπληρωματική ΑΠΔ. Επίσης, είτε να άρει το ΙΚΑ την φραγή και να δέχετε ΑΠΔ με όλους του απασχολούμενους έχοντες και μη ΑΜΑ, είτε να θεσπιστεί προθεσμία υποβολής εμπρόθεσμης συμπληρωματικής ΑΠΔ ενός μηνός από την απόδοσης ΑΜΑ σε αναπόγραφο ασφαλισμένο (πρέπει όμως να ληφθεί μέριμνα και για τους ασφαλισμένους που αποχώρησαν από την εργασία τους και έλαβαν ΑΜΑ μετά την αποχώρηση εν αγνοία του εργοδότη). Υ.Γ. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα και για τους εργοδότες με οφειλές, για τους οποίους έχει ενεργοποιηθεί φραγή και δεν μπορούν να υποβάλουν ΑΠΔ.