• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ' | 7 Ιουνίου 2015, 23:32

    Mε το παρών Σχέδιο Νόμου Πρέπει να ξεκαθαριστεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ εάν οι Αποφάσεις -Γνωματεύσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας της Ανώτερης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ) γίνονται υποχρεωτικά δεκτές και είναι δεσμευτικές για όλους τους φορείς και υπηρεσίες των υπουργείων και του Δημοσίου. Λαμβάνοντας υπ’οψιν τα παρακάτω: 1) Ν.Δ 1327/1973 Άρθρο 7 και 12 «ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ» 2) Ν 3863/2010 Άρθρο 6 Παρ 7 3) Ν 3883/2010 Άρθρο 5 4) Ν 4141/2013 Άρθρο 38 5) Κ.Υ.Α. Αριθμ. Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253/22.12.2014(Άρθρο 1) 7) Αποδοχή γνωματευσεων ΑΣΥΕ για Δελτία Μετακίνησης ΑΜΕΑ(ΚΥΑ) 8) Αποδοχή γνωματευσεων ΑΣΥΕ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 9) Αποδοχή γνωματευσεων ΑΣΥΕ από τις ΔΟΥ για φοροαπαλλαγές 10) Αποδοχή γνωματευσεων ΑΣΥΕ από ΟΑΕΔ για Παιδικές Κατασκηνώσεις κτλ... Προτείνεται να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ν.3863/2010 "Και οι Αποφάσεις -Γνωματεύσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας που εκδίδονται για κάθε νόμιμη χρήση από την Ανώτερη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ) γίνονται υποχρεωτικά δεκτές και είναι δεσμευτικές για όλους τους φορείς και υπηρεσίες των Υπουργείων και του Δημοσίου."