Άρθρο 02: Τροποποίηση παρ.1 του άρθρου 6 του ν.3863/2010

Η διάταξη της παρ.1 του άρθρου 6 του ν.3863/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παρ.2 του άρθρου 76 του ν.3996/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

 «Από 1.9.2011 δημιουργείται Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται πιστοποίηση της αναπηρίας. Οι Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας που εκδίδονται για κάθε νόμιμη χρήση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) γίνονται υποχρεωτικά δεκτές και είναι δεσμευτικές για τους ανωτέρω φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου. Με κοινή απόφαση των συναρμοδίων Υπουργών, που εκδίδεται εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εναρμονίζονται οι κανονιστικές διατάξεις για τη χορήγηση των πάσης φύσεως παροχών, επιδομάτων, οικονομικών ενισχύσεων, διευκολύνσεων ή απαλλαγών στα άτομα με αναπηρία, αρμοδιότητάς τους, με το θεσμικό πλαίσιο ΚΕ.Π.Α., προς εκπλήρωση του σκοπού της ενιαίας υγειονομικής κρίσης κατά τα ανωτέρω».

 • Στην πέμπτη πρόταση της αντικατασταθείσας διάταξης μετά τη λέξη ΚΕΠΑ να συμπληρωθεί η εξής φράση : [Από 1.9.2011………………………………………………………….Οι Γνωστοποιήσεις …………………………………………….Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) καθώς και οι γνωστοποιήσεις αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας από την ΑΣΥΕ …………………………………………………………………………………………………………..κατά τα ανωτέρω. ]

 • 9 Ιουνίου 2015, 09:50 | ΜΑΡΙΑ Π.

  Συμφωνώ με την άποψη του Βασίλη Λ για τη συμπλήρωση της διάταξης όπως την οριοθετεί, με τη διαφορά όμως ότι θα πρέπει η ισχύς της να είναι αναδρομική από 1.9.2011, όπως ορίζεται από τον κ. Υπουργό με την αντικατάσταση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν, 3863/2010.

 • 8 Ιουνίου 2015, 20:01 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΕΡΓΙΟΥ

  Η λειτουργία του ΚΕ.Π.Α. είναι ομολογουμένως η δικαιότερη και αναμφισβήτητα η πιο οργανωμένη προσέγγιση στην πιστοποίηση της αναπηρίας, για τα ελληνικά δεδομένα. Σίγουρα χρειάζεται βελτιώσεις, σίγουρα χρειάζεται αλλαγές, οι οποίες προκύπτουν μέσα από την πράξη και την καθημερινότητα. Κυρίως, να μην ξεχνάμε τι ήλθε να αντικαταστήσει αυτή η νέα δομή στην πιστοποίηση της αναπηρίας. Σημειωτέον το γεγονός ότι τόσο στη Διεύθυνση Αναπηρίας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ όσο και στις γραμματείες ΚΕ.Π.Α. υπηρετούν εξαίρετοι υπάλληλοι – εργαζόμενοι που καθημερινά υπερβάλλουν εαυτούς, με φιλότιμο και πολύ τεκμηριωμένη γνώση.
  Όμως, αξίζει μεγάλης και ιδιαίτερης προσοχής μια πρόσφατη αξιολόγηση για τη λειτουργία του ΚΕ.Π.Α. που δημοσιεύτηκε από τον αρμόδιο υποδιοικητή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Σημαντική επικέντρωση στον κλινικό έλεγχο των ασθενών, δεν είναι αρκετή η ανάγνωση ή υιοθέτηση των εισηγητικών φακέλλων και επιπλέον ειδική διαχείριση με τις ψυχιατρικές παθήσεις και τη σχέση τους με την αναπηρία.Τέλος, κάτι πρέπει να γίνει με την παράμετρο ηλικία. Άλλη η κλίμακα αναπηρίας ενός υπέργηρου ηλικιωμένου και άλλη η κλίμακα αναπηρίας ενός νέου παιδιού. Αυτή η ισοπέδωση είναι οδυνηρή για τους πραγματικώς έχοντες ανάγκη την μέριμνα της πολιτείας.

 • 8 Ιουνίου 2015, 14:04 | Βασίλης Λ

  ΑΡΘΡΟ 2
  Η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 – Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας που προτείνεται, στο σημείο ΄΄ Οι Γνωματεύσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας που εκδίδονται για κάθε νόμιμη χρήση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας(ΚΕ.Π.Α.) γίνονται υποχρεωτικά δεκτές και είναι δεσμευτικές για τους ανωτέρω φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου΄΄ να γίνει:
  Οι Γνωματεύσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας εκδίδονται για κάθε νόμιμη χρήση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας(ΚΕ.Π.Α.)ή της Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.), είναι ισότιμες, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές και είναι δεσμευτικές για τους ανωτέρω φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου.

 • 8 Ιουνίου 2015, 08:32 | Πλεύρης γεωργιος

  Καλημέρα
  Ήθελα να σας ενημερώσω να λάβετε υπ όψιν σας τα άτομα με αναπηρία τα οποία έχοντας ποσοστο αναπηριας 67στα εκατο στις επιτροπές μειώνεται το ποσοστο με αποτέλεσμα στη ηλικία των 60 να σταματά η συνταξιοδότηση και να μεταφέρεται για τα 67 επειδή τα χρόνια αναπηριας δεν μετράνε στο χρόνο ασφάλισης.
  Επίσης το ποσοστο αναπηριας πάνω απο 50 τοις εκατο να ισχύει ισότιμα σε όλα τα ταμεία και για όλους τους ασφαλισμένους.
  Για το πως λειτουργούν ακόμα και τώρα οι επιτροπές είστε ενήμεροι.Καμια γνωμοδότηση επιτροπής δεν αναφέρει τους Γιατρούς που τη συνέταξαν και δεν υπάρχει υπογραφή .
  Προσωπικά ειμαι συνταξιούχος μηχανικός .Για να συνταξιοδοτηθω με υποχρέωσαν να πουλήσω όλα τα μηχανήματα έργου που είχα ,να καταθέσω το εργοληπτικο μου πτυχίο ν αδιαγραφω απο το τεε και το εμπορικό Επιμελητήριο,και τώρα στην ηλικία των 60 μου κόβουν τη σύνταξη και τη μεταφέρουν στα 67.

 • 7 Ιουνίου 2015, 23:32 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Mε το παρών Σχέδιο Νόμου Πρέπει να ξεκαθαριστεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ εάν οι Αποφάσεις -Γνωματεύσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας της Ανώτερης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ) γίνονται υποχρεωτικά δεκτές και είναι δεσμευτικές για όλους τους φορείς και υπηρεσίες των υπουργείων και του Δημοσίου.

  Λαμβάνοντας υπ’οψιν τα παρακάτω:

  1) Ν.Δ 1327/1973 Άρθρο 7 και 12 «ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ»
  2) Ν 3863/2010 Άρθρο 6 Παρ 7
  3) Ν 3883/2010 Άρθρο 5
  4) Ν 4141/2013 Άρθρο 38
  5) Κ.Υ.Α. Αριθμ. Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253/22.12.2014(Άρθρο 1)
  7) Αποδοχή γνωματευσεων ΑΣΥΕ για Δελτία Μετακίνησης ΑΜΕΑ(ΚΥΑ)
  8) Αποδοχή γνωματευσεων ΑΣΥΕ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
  9) Αποδοχή γνωματευσεων ΑΣΥΕ από τις ΔΟΥ για φοροαπαλλαγές
  10) Αποδοχή γνωματευσεων ΑΣΥΕ από ΟΑΕΔ για Παιδικές Κατασκηνώσεις
  κτλ…

  Προτείνεται να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ν.3863/2010
  «Και οι Αποφάσεις -Γνωματεύσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας που εκδίδονται για κάθε νόμιμη χρήση από την Ανώτερη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ) γίνονται υποχρεωτικά δεκτές και είναι δεσμευτικές για όλους τους φορείς και υπηρεσίες των Υπουργείων και του Δημοσίου.»

 • 7 Ιουνίου 2015, 04:23 | Ανδρέας Μπαρδάκης

  Άμεσα και χωρίς καθυστέρηση πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και να μην επαναληφθούν τόσα πολλά σφάλματα όπως στην Εγκύκλιο ΙΚΑ Π51/14 22-5-2013 με την οποία δίνονται οδηγίες στα ΚΕ.Π.Α.

  Μπορείτε να τα δείτε εδώ:
  http://logistis-amea.blogspot.gr/2015/04/2012.html

  Ανδρέας Μπαρδάκης
  Δημιουργός Ιστοτόπων «Δωρεάν συμβουλές σε ΑμεΑ και οικονομικά αδύναμους»

 • 6 Ιουνίου 2015, 20:14 | Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

  Είμαι πάσχον με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας δευτεροπαθώς Προϊούσας μορφή και ποσοστό από κεπα 80%. σε 1 μήνα περνάω πάλι επιτροπή και χρειαζομαι καινούργιες μαγνητικές. εξετάσεις που δεν δείχνουν κάτι καινούργιο στις χρόνιες παθήσεις και είναι ταλαιπωρια και χρήματα χωρίς λόγο για εμάς και τα ταμεία. και μια λεπτομερεια το για κάθε νόμιμη χρήση γιατί δεν ισχύει σε όλες τι υπηρεσίες;

 • 6 Ιουνίου 2015, 11:03 | Αγγελική Τσεσμελή

  Άρθρο 2: Κρίνω απαραίτητη τη συμπλήρωση του άρθρου με ειδικές διατάξεις που θα περιέχουν σαφείς οδηγίες σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία των επιτροπών ΚΕΠΑ, για τους εξής λόγους: 1. Έχει διαπιστωθεί άγνοια και έλλειψη εμπειρίας σε σοβαρά ιατρικά θέματα εκ μέρους των μελών των Α/θμιων επιτροπών. 2. Έχει παρατηρηθεί ελλιπής διοικητικός έλεγχος της λειτουργίας των επιτροπών αυτών: ενώ υποτίθεται ότι είναι τριμελείς, (και λέω «υποτίθεται», γιατί από τη Διοίκηση του ΙΚΑ Αθηνών αρνήθηκαν να μου απαντήσουν σχετικά με το πόσα μέλη προβλέπει ο νόμος και μου υπέδειξαν να υποβάλω γραπτό ερώτημα!) κατά την εξέταση παρίσταται μόνο ένα ή δύο μέλη, οι οποίοι μάλιστα δε φέρουν κάποια αποδεικτικά της ταυτότητας και της ιατρικής ιδιότητάς τους, οπότε, κάλλιστα θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι δεν είναι καν ιατροί – ο ασθενής, αντίθετα, υποχρεούται να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα. 3. Λόγω φόρτου εργασίας ή /και απειρίας, η εξέταση είναι πλημμελής και συχνά αντιδεοντολογική, φτάνοντας μέχρι τον εξευτελισμό του ασθενούς. 4. Είναι απαράδεκτο, όταν επικαλούμαστε διαφάνεια σε όλους τους τομείς του Δημοσίου, οι Αποφάσεις των Επιτροπών να είναι ανώνυμες και ανυπόγραφες από τα μέλη τους.
  Ευχαριστώ

 • 5 Ιουνίου 2015, 19:14 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ

  Οταν υπάρχει ΠΡΟΣΦΑΤΗ ισοβια γνωματευση απο ΑΣΥΕ για αναπηρια > 80%, για δημόσιο υπαλληλο που συνταξιοδοτηθηκε ενεκα αυτης, να μην απαιτειται για χορηγηση αυτοτελους 2ης αναπηρικης συνταξης απο ΙΚΑ , να ξαναπερασει απο επιτροπη ΚΕΠΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ.
  Καθως , απο 1-9-2011, ολες οι επιτροπες ΑΣΥΕ , ΑΝΥΕ ,ΑΑΥΕ , Εξακολουθουν να γνωματευουν παραλληλα με τα ΚΕΠΑ.
  ΚΑΙ γενικα οπου απαιτειται η μια απο τις δυο επιτροπες , και ο πολιτης εχει γνωματευση απο την αλλη και δη, ισοβια , να μην ταλαιπωρειται εκ νεου με αυτην την ψυχοφθορα και χρονοβορα διαδικασια για να ξαναπαρει και απο την αλλη επιτροπη την ιδια αποφαση.
  ευχαριστω.

 • 5 Ιουνίου 2015, 16:24 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ

  Οταν υπάρχει ΠΡΟΣΦΑΤΗ ισοβια γνωματευση απο ΑΣΥΕ για αναπηρια > 80%, για δημόσιο υπαλληλο που συνταξιοδοτηθηκε ενεκα αυτης, να μην απαιτειται για χορηγηση αυτοτελους 2ης αναπηρικης συνταξης απο ΙΚΑ , να ξαναπερασει απο επιτροπη ΚΕΠΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ.
  Καθως , απο 1-1-2011, ολες οι επιτροπες ΑΣΥΕ , ΑΝΥΕ ,ΑΑΥΕ , Εξακολουθουν να γνωματευουν παραλληλα με τα ΚΕΠΑ.
  ΚΑΙ γενικα οπου απαιτειται η μια απο τις δυο επιτροπες , και ο πολιτης εχει γνωματευση απο την αλλη και δη, ισοβια , να μην ταλαιπωρειται εκ νεου με αυτην την ψυχοφθορα και χρονοβορα διαδικασια για να ξαναπαρει και απο την αλλη επιτροπη την ιδια αποφαση.
  ευχαριστω.

 • 5 Ιουνίου 2015, 09:43 | ΓΙΑΝΝΩΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΚΑΝΕΝΑ

 • 5 Ιουνίου 2015, 09:04 | ΓΙΑΝΝΩΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ(ΠΑΙΔΙ)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΕΠΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 80% ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΧΡΕΩΜΕΝΟ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΟΤΑΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ.
  ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.ΝΟΜΙΖΩ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΕΤΕ Η ΕΥΚΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ