• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης Δεδότσης' | 8 Ιουνίου 2015, 16:37

    Σχετικά με το άρθρο 25 και κατόπιν συνεργασίας με τον Συνήγορο του Πολίτη, προτείνεται η εξής διατύπωση για αποφυγή πιθανόν αντιφατικών και προβληματικών ερμηνειών στο μέλλον: "Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης, που εκτίθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997 για το στρατιωτικό αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας του Σ.Π.Κ., στο οποίο υπέπεσαν στρατεύσιμοι που αρνήθηκαν την εκπλήρωση της στρατιωτικής τους υπηρεσίας επικαλούμενοι τις θρησκευτικές ή τις ιδεολογικές τους πεποιθήσεις αναγνωρίζεται, χωρίς περιορισμούς, τόσο από όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1-1-2011 και εφεξής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, όσο και από όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι και 31-12-2010." Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, το οποίο έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο με ημερομηνία Ιαν. 2014, η παραπάνω προτεινόμενη διάταξη πρέπει να ψηφιστεί "χωρίς τους περιορισμούς τις παραγράφου 7 του άρθρου 40 του ν. 3996/2011". Ευχαριστώ πολύ.