Άρθρο 25: Αναγνώριση χρόνου θητείας αντιρρησιών συνείδησης ασφαλισμένων σε φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

«Οι ασφαλισμένοι των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι και 31-12-2010, καθώς και όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 01-01-2011 και εφεξής με προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που δεν τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010 (Α΄ 115), μπορούν, μετά από σχετική αίτηση, να αναγνωρίζουν ως χρόνο ασφάλισης, το χρόνο προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εξέτισαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997 (Α΄ 136) για το στρατιωτικό αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
Για την αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1358/1983 (Α΄ 60), όπως ισχύει.»

 • 9 Ιουνίου 2015, 09:31 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  α)Η διάταξη του εδαφίου ια της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α), εφαρμόζεται και στους μόνιμους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους και ισχύει χωρίς τους περιορισμούς της παραγράφου 7 του ανωτέρω άρθρου και νόμου, τόσο για αυτούς όσο και για τους υπαγόμενους στην ασφάλιση των λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

  β)Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου κατά τα ανωτέρω χρόνου γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα στον απονέμοντα συνταξιοδοτικό φορέα.

  Στη νομοθετική ρύθμιση που εισηγείται το άρθρο 25 του σχεδίου νόμου «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα» δεν είναι σαφές αν αυτό περιλαμβάνει και τους αντιρρησίες συνείδησης που είναι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο. Θεωρούμε αναγκαίο να υπάρξει ρητή διάταξη – συμπλήρωση και για όσους απασχολούνται και ασφαλίζονται στο Δημόσιο, άλλωστε για αυτό έχουν αποφανθεί θετικά και τα Ευρωπαικά Δικαστήρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και ο Συνήγορος του Πολίτη με σχετικό πόρισμα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο με ημερομηνία Ιανουαρίου 2014 (αριθμός πρωτ. 153030/927/8-1-2014)

 • 8 Ιουνίου 2015, 18:19 | ΣΚΑΝΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Θεωρώ αναγκαίο να συμπεριλάβετε στην διάταξη του αρθ 25 και όσους αντιρρησίες συνείδησης απασχολούνται και είναι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο ώστε να μην χρειαστεί νέο νομοσχέδιο για αυτή την κατηγορία των ασφαλισμένων και να υπάρχει εξίσου δίκαιη αντιμετώπιση για όλους τους ασφαλισμένους Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

 • 8 Ιουνίου 2015, 16:37 | Βασίλης Δεδότσης

  Σχετικά με το άρθρο 25 και κατόπιν συνεργασίας με τον Συνήγορο του Πολίτη, προτείνεται η εξής διατύπωση για αποφυγή πιθανόν αντιφατικών και προβληματικών ερμηνειών στο μέλλον:

  «Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης, που εκτίθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997 για το στρατιωτικό αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας του Σ.Π.Κ., στο οποίο υπέπεσαν στρατεύσιμοι που αρνήθηκαν την εκπλήρωση της στρατιωτικής τους υπηρεσίας επικαλούμενοι τις θρησκευτικές ή τις ιδεολογικές τους πεποιθήσεις αναγνωρίζεται, χωρίς περιορισμούς, τόσο από όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1-1-2011 και εφεξής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, όσο και από όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι και 31-12-2010.»

  Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, το οποίο έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο με ημερομηνία Ιαν. 2014, η παραπάνω προτεινόμενη διάταξη πρέπει να ψηφιστεί «χωρίς τους περιορισμούς τις παραγράφου 7 του άρθρου 40 του ν. 3996/2011».

  Ευχαριστώ πολύ.