• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΜΑΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Α.Τ.Ε.' | 8 Ιουνίου 2015, 18:00

    Η ρύθμιση που εισάγεται με τη διάταξη αυτή είναι ευθέως και κατάφωρα αντισυνταγματική και αντικείμενη στις διατάξεις των άρθρων 12 του Συντάγματος, που αναφέρεται στην ελευθερία των εργαζομένων να συνιστούν επαγγελματικά σωματεία και ασφαλιστικούς οργανισμούς, 17 παρ. 1 του Συντάγματος, που αφορά την προστασία της ιδιοκτησίας και του άρ. 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ για το σεβασμό της περιουσίας κάθε φυσικού και νομικού προσώπου. Ο ΕΛΕΜ έχει συσταθεί ως ιδιωτικός ασφαλιστικός φορέας επικουρικής ασφάλισης, εντός των κόλπων του αλληλοβοηθητικού σωματείου ΤΥΠΑΤΕ, νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με αποκλειστικό σκοπό τη χορήγηση επικούρησης στους ασφαλισμένους του, (πρώην) εργαζομένους (πρώην) Α.Τ.Ε.. Η περιουσία του ΕΛΕΜ έχει σχηματιστεί αποκλειστικά και μόνο από εισφορές των ασφαλισμένων του, αποτελεί ιδιωτική περιουσία και, για το λόγο αυτό, δεν μεταβιβάστηκε στο ΕΤΑΤ μετά την υποχρεωτική υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΕΛΕΜ σε αυτό. Όπως έχει κριθεί από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεδομένου ότι δεν διαλύθηκε οικειοθελώς, ο ΕΛΕΜ δεν εμποδίζεται να λειτουργεί, διατηρώντας στο ακέραιο την περιουσία του και τις καταστατικές του υποχρεώσεις, συμπληρωματικά με τους δημόσιους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους, ενδεχομένως, έχει εντάξει η πολιτεία τους συγκεκριμένους εργαζομένους. Η κυβερνητική όμως πρωτοβουλία προχωρά παραπέρα και συνδυάζει την αντισυνταγματικότητα της προτεινόμενης διάταξης με πλήρη απαγόρευση στους εργαζομένους να αναζητήσουν δικαστικά ή εξώδικα την επιστροφή των καταβληθεισών ασφαλιστικών τους εισφορών, όταν αυτές δεν οδηγούν για οποιοδήποτε λόγο στην παροχή για την οποία εισφέρθηκαν. Με τα παραπάνω χαρακτηριστικά της, η κυβερνητική πρόταση αποτελεί δήμευση και αδικαιολόγητη αφαίρεση περιουσιακού δικαιώματος, χωρίς ούτε νομική ούτε ηθική δικαιολογία. Τέλος, είναι χαρακτηριστικό ότι η κυβερνητική πρωτοβουλία εκδηλώνεται σε πεδίο απολύτως γνωστό, που έχει πλήρως αναλυθεί και αντιμετωπιστεί από τα Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας (ΣτΕ, ΑΕΔ), αλλά και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Κώστας Ανδριόπουλος Ελένη Βυτινιώτη Μαρία Καραχοντζίτη Ελένη Μανώλη Βασίλης Μαράντος Αγάθη Πανούση Παναγιώτα Τσέλιου Νίκολας Φρώυντε