Άρθρο 27: Περιέλευση στο ΕΤΕΑ της περιουσίας του ΕΛΕΜ

Το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Μελών Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας (ΕΛΕΜ) του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΥΠΑΤΕ) περιέρχεται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, ΟΤΑ ή άλλων προσώπων.
Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία μεταγράφεται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των οικείων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηματολογικών Γραφείων.
Εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη που νόμιμα καταβλήθηκαν στον ΕΛΕΜ μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού δεν επιστρέφονται.

 • 9 Ιουνίου 2015, 09:40 | Μαρία Παπαδοπούλου

  Σύμφωνα με τα σχόλια που γίνονται από συνταξιούχους και υπαλλήλους της πρώην ΑΤΕ είναι απαράδεκτο το άρθρο 27 του νομοσχεδίου και επομένως πρέπει ν’αποσυρθεί άμεσα, αφού η περιουσία του ΕΛΕΜ που έχει δημιουργηθεί από τις εισφορές των εργαζομένων και της εργοδότριας Τράπεζας περιέρχεται στο ΕΤΕΑ. Είναι επίσης αντισυνταγματικό και απαράδεκτο, σύμφωνα με τους δικηγόρους των εργαζομένων της Τράπεζας να απαγορεύεται η επιστροφή των εισφορών τους.
  Κατά συνέπεια, είναι δίκαιο και ηθικό τις καθόλου ευκαταφρόνητες σε ποσά συντάξεις των συνταξιούχων της ΑΤΕ να τις πληρώσουν οι άλλοι συνταξιούχοι του ΕΤΕΑ, οι οποίοι έχουν καταβάλλει κανονικά τις εισφορές τους επί χρόνια και οι οποίες σήμερα περικόπτονται, γιατί πρέπει κάποιοι περιούσιοι του συστήματος να έχουν και τη πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο, καθόσον είναι οι μοναδικοί αδικημένοι στη χώρα από τις πολιτικές των τελευταίων χρόνων. Είναι επίσης δίκαιο και ηθικό οι ασφαλισμένοι του ΕΛΕΜ να πάρουν πίσω τις εισφορές τους και τις μελλοντικές συντάξεις τους να τους τις πληρώσουν οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑ. Απλά πράγματα. Εις υγεία λοιπόν των κορόιδων.

 • 8 Ιουνίου 2015, 20:11 | Δημήτρης Χριστοδούλου

  Η περιουσία του ΕΛΕΜ ανήκει σ’αυτούς που την δημιούργησαν και δεν είναι ούτε ΔΙΚΑΙΟ ούτε ΠΡΕΠΟΝ να κατασπαληθεί για χρέη άλλων Ταμείων.
  Αν δεν μπορούν η Διοίκηση του ΕΛΕΜ να διαχειριστεί την περιουσία του σύμφωνα με τους δεσμευτικούς όρους του καταστατικού του, τουλάχιστον ας αποφασίσει την επιστροφή των εισφορών στους εργαζομένους. Κάθε άλλη ενέργεια του Κράτους θα είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ και γι αυτό το άνω αρθ. 27 εισαχθέν σε ένα άσχετο νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί ΑΜΕΣΑ.

 • 8 Ιουνίου 2015, 18:00 | ΟΜΑΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Α.Τ.Ε.

  Η ρύθμιση που εισάγεται με τη διάταξη αυτή είναι ευθέως και κατάφωρα αντισυνταγματική και αντικείμενη στις διατάξεις των άρθρων 12 του Συντάγματος, που αναφέρεται στην ελευθερία των εργαζομένων να συνιστούν επαγγελματικά σωματεία και ασφαλιστικούς οργανισμούς, 17 παρ. 1 του Συντάγματος, που αφορά την προστασία της ιδιοκτησίας και του άρ. 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ για το σεβασμό της περιουσίας κάθε φυσικού και νομικού προσώπου.
  Ο ΕΛΕΜ έχει συσταθεί ως ιδιωτικός ασφαλιστικός φορέας επικουρικής ασφάλισης, εντός των κόλπων του αλληλοβοηθητικού σωματείου ΤΥΠΑΤΕ, νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με αποκλειστικό σκοπό τη χορήγηση επικούρησης στους ασφαλισμένους του, (πρώην) εργαζομένους (πρώην) Α.Τ.Ε.. Η περιουσία του ΕΛΕΜ έχει σχηματιστεί αποκλειστικά και μόνο από εισφορές των ασφαλισμένων του, αποτελεί ιδιωτική περιουσία και, για το λόγο αυτό, δεν μεταβιβάστηκε στο ΕΤΑΤ μετά την υποχρεωτική υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΕΛΕΜ σε αυτό.
  Όπως έχει κριθεί από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεδομένου ότι δεν διαλύθηκε οικειοθελώς, ο ΕΛΕΜ δεν εμποδίζεται να λειτουργεί, διατηρώντας στο ακέραιο την περιουσία του και τις καταστατικές του υποχρεώσεις, συμπληρωματικά με τους δημόσιους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους, ενδεχομένως, έχει εντάξει η πολιτεία τους συγκεκριμένους εργαζομένους.
  Η κυβερνητική όμως πρωτοβουλία προχωρά παραπέρα και συνδυάζει την αντισυνταγματικότητα της προτεινόμενης διάταξης με πλήρη απαγόρευση στους εργαζομένους να αναζητήσουν δικαστικά ή εξώδικα την επιστροφή των καταβληθεισών ασφαλιστικών τους εισφορών, όταν αυτές δεν οδηγούν για οποιοδήποτε λόγο στην παροχή για την οποία εισφέρθηκαν.
  Με τα παραπάνω χαρακτηριστικά της, η κυβερνητική πρόταση αποτελεί δήμευση και αδικαιολόγητη αφαίρεση περιουσιακού δικαιώματος, χωρίς ούτε νομική ούτε ηθική δικαιολογία.
  Τέλος, είναι χαρακτηριστικό ότι η κυβερνητική πρωτοβουλία εκδηλώνεται σε πεδίο απολύτως γνωστό, που έχει πλήρως αναλυθεί και αντιμετωπιστεί από τα Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας (ΣτΕ, ΑΕΔ), αλλά και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).

  Κώστας Ανδριόπουλος
  Ελένη Βυτινιώτη
  Μαρία Καραχοντζίτη
  Ελένη Μανώλη
  Βασίλης Μαράντος
  Αγάθη Πανούση
  Παναγιώτα Τσέλιου
  Νίκολας Φρώυντε

 • 8 Ιουνίου 2015, 15:08 | Βουρδουμπά Ειρήνη

  Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του άρθρου και όπως η παράγραφος V καταλήγει, γίνεται φανερό ότι η πρόθεση είναι, να περιέλθει η περιουσία του ΕΛΕΜ στο ΕΤΕΑ, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η σύνταξη των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΕΛΕΜ. Σωστά? Προσωπικά το θεωρώ λογικό και δε θα διαφωνήσω.

  Γιατί όμως δεν το αναφέρετε ΠΟΥΘΕΝΑ στο σχέδιο νόμου?

  ‘Αρα ή δεν μπορείτε να το εφαρμόσετε τεχνικά και αποφύγατε να το αναφέρετε ή η πρόθεση είναι διαφορετική. Δε διανοούμαι παράλειψη.

  Εάν συμβαίνει το πρώτο, αποσύρετε το άρθρο και συνεργαστείτε μαζί μας να βοηθήσουμε ακόμα και στην υλοποίησή του.
  Εάν συμβαίνει το δεύτερο και ουσιαστικά, αφού δήθεν υπερασπιστές συναδελφικών δικαιωμάτων ενημέρωσαν για αναμενόμενες δικαστικές αποφάσεις με πιθανότητα η «ένωση περιουσίας» να αποδοθεί στους δικαιούχους της, αποφασίσατε να τη σαρώσετε και να την ρίξετε στο απύθμενο βαρέλι (για το οποίο δεν ευθύνεται ο ΕΛΕΜ),αποσύρετε το άρθρο και αφήστε την ιδιωτική περιουσία να τη διαχειριστούν αυτοί στους οποίους ανήκει.

 • 8 Ιουνίου 2015, 15:17 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΗΤΑΣ, ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

  ΕΦΤΑΣΕ Η ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΨΕΜΑ ΤΗΣ «ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ» ΕΘΝΙΚΟΛΑΪΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.
  ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΤ’ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΧΕ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΤΕ,ΑΝ ΟΧΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΜΗ ΥΦΑΡΠΑΓΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΈΣ ΤΟΥΣ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΕΧΕΙ ΚΡΙΝΕΙ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ 2199/2010), Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΤΕ ΣΤΟ ΕΤΑΤ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΤΕΑ. ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ Η ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΜ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΤΟ ΤΥΠΑΤΕ ΣΥΝΙΣΤΑ ΝΠΙΔ, ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ.
  ΚΑΙ ΕΝΩ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ,ΔΗΜΕΥΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΕΜ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΕΑ. Η ΔΗΜΕΥΣΗ ΑΥΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ, ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ , ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΟΥ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΑΦΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΕΙΧΕ ΠΕΙΣΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΙΛΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΠΑΞΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ.
  ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΜΑΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΤΕ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ 50% ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗΣ.
  ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΛΜΗΣΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΞΕΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ, ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΕΜ, ΤΟ ΠΡΑΤΤΕΙ , ΧΩΡΙΣ ΑΙΔΩ, Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, ΚΑΤΑΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.
  ΕΝΩ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΑΦΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ.
  ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΕΜ, ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΤ, ΜΕ ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΑΥΤΗ ΑΝΕΛΑΒΕ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΣΤΟ ΕΤΑΤ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΟΤΙ ΚΑΛΥΠΤΑΝ ΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΤΑΤ.
  ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΟΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ «ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ», ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ,ΠΟΥ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΝΟΜΟ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΤΕ, Η ΟΠΟΙΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ, ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΣΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΙ, ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΣΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ» , ΠΟΣΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ.
  Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ Α.Ε. ΚΛΠ), ΑΦΟΥ Η ΕΒΖ ΕΙΝΑΙ ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΤΕ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ. Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΕ, ΕΒΖ , ΠΡΟΣ ΒΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΤΗΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ Τ.Χ.Σ. ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.
  ΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΕΙΣΑΓΩΝ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΣ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ , ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ, ΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΑΦΟΥ Η ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΠΑΤΗΛΟ ΟΝΕΙΡΟ.

 • 8 Ιουνίου 2015, 14:39 | Α. Γ. Δ.

  Απόσυρση του άρθρου 27 εδώ και τώρα. Η περιουσία του ΕΛΕΜ δημιουργήθηκε αποκλειστικά από τις εισφορές των εργαζομένων της ΑΤΕ .

 • 8 Ιουνίου 2015, 14:21 | Θεανώ φραδελλου

  να αποσύρετε άμεσα το άρθρο 27

 • 8 Ιουνίου 2015, 13:36 | Ιλιάδα Γελαδακη

  Να αποσυρθεί το άρθρο 27 αμεσα

 • 8 Ιουνίου 2015, 12:52 | ΜΟΥΣΙΩΝΗ ΚΙΚΗ

  ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27. Τα αποθεματικά και η περιουσία του ΕΛΕΜ δημιουργήθηκαν από τις εισφορές ΜΟΝΟ των εργαζομένων της ΑΤΕ και σ΄αυτούς ΜΟΝΟ ανήκουν.
  Εσείς κύριοι της κυβέρνησης που θέλετε να φαίνεστε δίκαιοι και ειδικά εσείς κ.Στρατούλη, γιατί θέλετε για δεύτερη φορά να ληστέψετε τους απαξιωμένους πλέον υπαλληλους της ΑΤΕ? Μας κλέψαν τις ζωές μας.
  Στερηθήκαμε το 50% της αποζημίωσης, τα δεδουλευμένα μας, τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής, την αξιοπρέπειά μας και εισπράξαμε μόνο απαξίωση.
  Γιατί συνεχίζετε την ληστρική συμπεριφορά των προκατόχων σας? Δεν ντρέπεστε να συνεχίζετε την αδίκία σε βάρος των εργαζομένων της ΑΤΕ?
  ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ !!!!!!!!
  ‘Αλλα περιμέναμε από σας, αλλά μάλλον είστε χειρότεροι.
  ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ.

 • 8 Ιουνίου 2015, 12:38 | Ε Π

  Αμεση απόσυρσή του αρθ 27. Ο ΕΛΕΜ δημιουργήθηκε από τις εισφορές των εργαζομένων της πρωην Αγροτικής και ανήκουν σε αυτούς.

 • 8 Ιουνίου 2015, 11:06 | Ε.Σ

  ΑΥΤΉ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΙΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ) ΞΕΠΕΡΝΑ ΚΆΘΕ ΕΝΝΟΙΑ ΗΘΙΚΗΣ. ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΕΛΕΜ. ΤΟ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΟΣΟ ΚΟΜΨΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΕΝΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ)ΔΕΝ ΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

 • 8 Ιουνίου 2015, 10:55 | Έφη Χατζηνάσου

  Από Έφη Χατζηνάσου, απολυμένη από την ΑΤΕ
  1)Τα αποθεματικά του ΕΛΕΜ είναι δικά μας, των τραπεζοϋπαλλήλων της ΑΤΕ που γίναμε τα πειραματόζωα κάθε ληστρικής περικοπής, εκμηδένισης και καταπάτησης των εργασιακών δικαιωμάτων μας: των μισθών μας, των προαγωγών μας, της αποζημίωσής μας, των δεδουλευμένων μας, των μετοχών μας για τη στήριξη της ΑΤΕ, των εφάπαξ μας, των ασφαλιστηρίων μας, των επικουρικών και κύριων συντάξεών μας.
  2)Τα αποθεματικά του ΕΛΕΜ έχουμε δικαίωμα να τα διαχειριστούμε όπως ήδη με σύνεση και πρόνοια τα διαχειρίστηκαν τα αντίστοιχα ταμεία της Εθνικής και της Εμπορικής. Ας μας αφήσουν ελεύθερους να το κάνουμε.
  3)Το ότι άργησαν οι διοικήσεις των ταμείων μας να το κάνουν, σε αντίθεση με την Εθνική και την Εμπορική, δεν σημαίνει ότι πρέπει να επέμβει το κράτος ως άρπαγας.
  4)Σημαίνει, απλώς, ότι έχουν μεγάλη ευθύνη όχι μόνον αυτοί που διέλυσαν την ΑΤΕ και έβλαψαν αδυσώπητα εμάς που υπήρξαμε οι εργαζόμενοι της ΑΤΕ αλλά και ότι έχουμε ευθύνη και εμείς οι ίδιοι που επιτρέψαμε στις διοικήσεις των ταμείων μας να ολιγωρήσουν για πάρα πολλά χρόνια. Διότι τα ταμεία μας και οι εκλεγμένες από εμάς διοικήσεις τους ολιγώρησαν και πριν την διάλυση της ΑΤΕ αλλά και μετά τη διάλυση, οπότε συνέβησαν πρωτοφανή σε αδικία και σκληρότητα γεγονότα, και έτσι έσυραν προς το αδιέξοδο τη δίκαιη και προβλεπόμενη από το νόμο και από τις αποφάσεις του ΣτΕ απονομή επικουρικού βοηθήματος από τα αποθεματικά του ΕΛΕΜ.
  5)Και όταν μιλάμε για ευθύνες στην περίπτωση του ΕΛΕΜ δεν εννοούμε τις πολιτικές και συνδικαλιστικές ευθύνες. Υπάρχουν ευθύνες αστικές και ποινικές για όλη την εξαπάτηση που υποστήκαμε.
  6)Εμείς, οι πιο πολλοί από εμάς, οι απολυμένοι εργαζόμενοι της ΑΤΕ έχουμε προσφύγει στη δικαιοσύνη για τα δικαιώματά μας επί του ΕΛΕΜ.
  7)Όλα τα παραπάνω είναι γνωστά σε όλους μας, και σε εμάς και σε εσάς στην κυβέρνηση. Όπως δεν υπάρχει και δεν δικαιολογείται άγνοια σε ατομικό επίπεδο, δεν υπάρχει και δεν δικαιολογείται πολιτικά και ηθικά καμία άγνοια σε κυβερνητικό επίπεδο.
  8)Γιατί η κυβέρνηση προτρέχει να δημεύσει τα αποθεματικά μας πριν τις δικαστικές αποφάσεις που πρόκειται να εκδοθούν; Τι θα κάνει αν, όπως είναι το πιθανότερο, εμείς οι εργαζόμενοι δικαιωθούμε σε λίγες βδομάδες από τις προσφυγές μας στη δικαιοσύνη για τα αποθεματικά του ΕΛΕΜ;
  9)Το ΕΤΑΤ-ΕΤΕΑ και το ΙΚΑ είναι δημοσίως γνωστό ότι έχουν απαιτήσεις από την ΑΤΕ υπό εκκαθάριση για οφειλές της ΑΤΕ που λόγω της διάλυσής της δεν τους καταβλήθηκαν. Ας πάρει πρώτα η κυβέρνηση αυτά τα ποσά από την ΑΤΕ υπό εκκαθάριση για να δικαιωθούν και να στηριχτούν τα εν λόγω ταμεία και ας αφήσει τον ΕΛΕΜ ως τελευταίο καταφύγιο στήριξής μας, αφού τόσο πολύ βλαφθήκαμε.
  10)Τα αποθεματικά αυτά του ΕΛΕΜ περιμένουμε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να τα προστατέψει για να αποδοθούν σε μας και όχι σε άλλους αλλότριους διεκδικητές. 11)Περιμένουμε ακόμα ότι η κυβέρνηση θα δώσει εντολή στην ΑΤΕ υπό εκκαθάριση να μας καταβάλει το υπόλοιπο της αποζημίωσης και τα δεδουλευμένα που μας οφείλει. Αυτά περιμένουμε από την κυβέρνηση, τα περιμένουμε σε άμεσο χρόνο και μόνον μετά απ’ αυτά θα έχει το ηθικό δικαίωμα να επέμβει πολιτικά και να διαβουλευτεί μαζί μας το θέμα του ΕΛΕΜ.

  12)Και περιμένουμε να σεβαστεί το ότι έχουμε καταφύγει ήδη στη δικαιοσύνη, περιμένουμε να σεβαστεί τις όποιες δικαστικές αποφάσεις θα εκδοθούν και περιμένουμε ότι δεν θα μας στρέψει και σε νέους επώδυνους, επίπονους, δυσβάσταχτους και δαπανηρούς δικαστικούς αγώνες κατά όλων των υπεύθυνων που ολιγώρησαν για τη δίκαιη διευθέτηση του θέματος του ΕΛΕΜ και την απονομή σε εμάς του δικαιούμενου βοηθήματος.
  Περιμένουμε την απόσυρση της διάταξης και θα αγωνιστούμε γι’ αυτό, και για κάθε θέμα μας, σθεναρά. Έφη Χατζηνάσου

 • 8 Ιουνίου 2015, 10:02 | Ντίνα Λαζάρου

  ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ, ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ, ΛΗΣΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 !!! ΠΩΣ ΤΟΛΜΑΤΕ ΝΑ ΚΛΕΒΕΤΕ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ;;;;; ΠΩΣ ΤΟΛΜΑΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ, ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΔΙΑΝΟΗΘΗΚΕ ΝΑ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣΕΙ,ΚΑΘ’ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΤΟ ΕΙΧΑΝ ΚΑΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ!!! ΤΟΣΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΚΑΙ ΛΕΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΕΙΧΑΝ ΣΚΕΦΤΕΙ;;;; ΑΠΛΑ, ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ!!! ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΥΡΙΟΙ, ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΙΤΕ ΚΡΑΥΓΑΛΕΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ!!!! ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ ΜΑΣ ΘΑ ΣΑΣ ΠΝΙΞΕΙ!!! ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΛΗΣΤΕΨΕΤΕ!!!! ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!! ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΚΙΟΛΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ, ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ!!!

 • 8 Ιουνίου 2015, 09:00 | Μαρία ΠΑΠΠΑ

  ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ του άρθρου 27.Κατω τα χέρια απο τις υπέρογκες εισφορές που έδιναν οι εργαζόμενοι της ΑΤΕ επί πολλές δεκαετίες.Όταν μας λέγατε πρώτη φορά αριστερά αυτό εννοούσατε??????????Και μη ξεχνάτε αποζημιώσεις,δεδουλευμένα κλπ…….

 • 8 Ιουνίου 2015, 09:28 | Γιαννης Καλογειτονας

  Θα ηταν καλυτερο, κυριες και κυριοι της κυβερνησης, να προσπαθησετε να διορθωσετε τις αδικιες που υπεστησαν οι εργαζομενοι στην πρωην ΑΤΕ αντι να προσπαθειτε με το αρθρο 27 να παρετε χρηματα που τους ανηκουν.

  Απο τους εργαζομενους της πρωην ΑΤΕ στερηθηκαν :
  – το 50% της νομιμης αποζημιωσης τους
  – η αποζημιωση των δεδουλευμενων, αδειων κλπ
  – η αξιοπρεπεια τους (νεοπροσληφθεντες αν και με εμπειρια δεκαδων ετων, απαξιωμενοι)
  – η ελπιδα τους πως κατι θα αλλαξει

  Μην προσπαθειτε να παρετε και τις εισφορες τους.
  Μην γινετε συνενοχοι της αδικιας.

 • 8 Ιουνίου 2015, 08:08 | Ιωαννα Σ

  Να γινει αποσυρση του αρθρου 27 τωρα. Είναι αδικία η αρπαγή των περιουσιακων στοιχείων του ΕΛΕΜ.Ο λογαριασμός και η περιουσία δημιουργήθηκε απο εισφορες μόνο των εργαζομένων της ΑΤΕ.Ακολουθείται μια από τα ίδια κι εσείς. Λυπαμαι.

 • 8 Ιουνίου 2015, 08:45 | ΚΟΚΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ

  ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΜΕΣΑ!

 • 8 Ιουνίου 2015, 08:54 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΓΙΑΤΣΟΥ

  ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ ΟΤΑΝ ΜΠΗΚΑΝ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΑΤΕ ΣΤΟ ΕΤΕΑ, Η ΑΤΕ ΠΛΗΡΩΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΚΟΠΟ.

 • 8 Ιουνίου 2015, 08:57 | βαφειαδου

  αποσυρση του αρθρου τωρα!!!

 • 8 Ιουνίου 2015, 07:26 | Παπαδόπουλος Βασίλειος

  Απόσυρση του άρθρου 27 τώρα.Ο ΕΛΕΜ δημιουργήθηκε απο τις εισφορές των εργαζόμενων της ΑΤΕ και τους ανήκει. Οπως τα δεδουλευμένα και το υπόλοιπο της αποζημίωσης.

 • 8 Ιουνίου 2015, 05:26 | Μ.Α.

  Τα χρηματα του ΕΛΕΜ ειναι προσωπικη μας περιουσια. Αντι να κανετε πραξη οσα προεκλογικα μας λεγατε για το ξεπουλημα της ΑΤΕ, το μεγαλυτερο σκανδαλο ολων των εποχων, τωρα θελετε να μας δημευσετε τα χρηματα μας. ΝΤΡΟΠΗ !!!

 • 8 Ιουνίου 2015, 00:49 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  εαν θυμαμαι καλα το ελεμ αποτελει επικουρικο ταμειο το οποιο πληρωναμε αδροτατα 13% μεχρι το 1993 και 6% μετα μεχρι το 2006 (κρατησεις των εργαζομενων μονο ,του εργοδοτου αλλες ηταν ) Οι εισφορες αυτεσ αφορουν μονο τους υπαλληλους της ΑΤΕ της οποιας η εξαφανιση οφειλεται στους πρωην κυβερνωντας και η εκμηδενιση της (παραχωρηση του Ελεμ ) στους σημερινους . Προφανως εμεις οι εργαζομενοι στη Ατε που πληρωναμε τοσα χρονια ειμαστε οι χορηγοι των υπολοιπων συνταξιουχων του ετεα….
  προφανως οι συνδικαλιστες μας μας ξεπουλησαν κανονικα και πριν και τωρα
  λυπαμαι ειλικρινα για τη καταντια της χωρας μου η οποια αδικει με τους εκαστοτε κυβερνωντας την, ολους εμας που υπηρξαμε νομοταγεις και αξιοπρεπεις πολιτες ..Συναδερφοι πιστευω οτι πρεπει πια να παρουμε τη κατασταση στα χερια μας ανεξαρτητα απο πολιτικο χωρο που ανηκει ο καθενας ,τα λεφτα αυτα ειναι εισφορες δικες μας το Ετεα προικοδοτηθηκε
  απο την Ατε οταν ενταχθηκαμε σε ετεα , το ελεμ μπλοκαριστηκε τοτε και ολοι ψαχναμε να δουμε τι θα γινει ,μιλαγαν για αναλογιστικη μελετη κλπ
  προφανως δεν φτανουν τα λεφτα και πρεπει να πληρωσουμε εμεις τα σπασμενα χρονων κακοδιαχειρησης του κρατους μας …. οχι μονο αποσυρση του αρθρου πρεπει να γινει αλλα και χλευασμος και σθεναρη αντισταση προκειμενου να προασπισουμε τα δικαιωματα μας και βεβαια χωρις τους συνδικαλιστες μας

 • 7 Ιουνίου 2015, 23:31 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΟΛΑΚΗ

  Οι ειφορες εργαζομενων και εργοδοτη για τον ΕΛΕΜ ανηκουν καθαρα στους εργαζομενους της (πρωην)ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ!!! Εξαλλου το ΕΤΕΑ για τις δοσεις που δεν κατεβαλε ο Πανταλακης εχει αναγγελεθι στον εκκαθαριστη!!!!! Γιατι λοιπον για αλλη μια φορα εναντιον των Υπαλληλων της ΑΤΕ!! Ειμαστε οι μοναδικοι Τραπεζουπαλληλοι που ειχαμε 40 % μειωση του μισθου που στις 27-7-2012 για να σωσουν οι μνημονιακοι την υπο καταρευση …, χαρισανε την μοναδικη ΤΡΑΠΕΖΑ του Αγροτη την μοναδικη ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ , και φυσικα μια τεραστια ακινητη περιουσια ,σε ενα ιδιωτη!!!!! (χωρις καν να πληρωθει ο φορος μεταβιβασης )ΧΑΡΙΣΑΝΕ !!! και μην ξεχνατε εισασταν οι μονοι που φερατε το μεγαλο σκανδαλο στην Βουλη!!!! Τωρα κ. Στρατουλη , εσεις οι αντιμνημονιακοι ,θελετε να κλεψετε τις εισφορες που καταβαλαμε για παρα πολλα χρονια!!
  Θελετε για μια αλλη φορα να μας προδωσετε και εσεις!!!! Για μια ακομη φορα μαζι με τις εισφορες μας κλεβετε και τις ζωες μας, την υπερηφανεια μας και φυσικα την εμπιστοσυνης μας!!!! Πιστευω , οτι θα φανειται λογικοι και θα αποσυρεται το ΑΡΘΡΟ 27!! Εξαλλου Αρχης σας ειναι να πληρωσουν και αυτοι που μεχρι στιγμης πινουν το αιμα του Ελληνικου Λαου και δεν αποδιδουν τιποτα στο Δημοσιο!!!!! Υπαρχουν πηγες ενθσχυσης των ΑΜΕΑ ,αλλα φυσικα οχι ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΜ!!!!! ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ!!!!!

 • 7 Ιουνίου 2015, 23:08 | Ευη Διακακη

  Προσθέτω κι εγώ την αντίθεση μου στο άρθρο 27. Εκτός από τους λόγους που έθεσαν παραπάνω οι συνάδελφοι, θεωρώ ότι θα υπάρξουν νέα αδιέξοδα δεδομένου ότι εκκρεμ ουν δικαστικές αποφάσεις. Ήδη τα απόνερα από τη χαριστική μεταβίβαση της Αγροτικής ήταν απρόβλεπτα και χωρίς νομικό προηγούμενο. Μην προβείτε βεβιασμένα και απερίσκεπτα σε ενέργειες καταχρηστικες. Είναι δεδομένη η αντίδραση όλων μας

 • 7 Ιουνίου 2015, 23:40 | Γεωργία Δ.

  η πρόσληψή μας έγινε αξιοκρατικά και με διαφάνεια μέσω ΑΣΕΠ, η προηγούμενη κυβέρνηση πραγματοποίησε έγκλημα ξεπουλώντας την ΑΤΕ και αντί να το αποκαταστήσετε, το συνεχίζετε. Άμεσα να αποκατασταθούν οι αδικίες που έχουν συντελεστεί εις βάρος μας

 • 7 Ιουνίου 2015, 23:53 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΑΤΟΡΑ

  ΤΟ ΕΛΕΜ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ πΑΤΕ
  Η ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
  ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ.ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ.
  ΜΑΣ ΞΕΠΟΥΛΗΣΑΝ ΤΗΝ ΑΤΕ ΠΟΛΛΟΙ ΕΧΑΣΑΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ ΟΙΚΟΙΟΘΕΛΩΣ ΕΙΤΕ ΟΧΙ.ΜΑΣ ΠΛΗΓΩΣΑΝ ΗΘΙΚΑ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΜΙΩΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ;

 • 7 Ιουνίου 2015, 22:24 | Π.Κ.

  ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΜ» Ο ΕΛΕΜ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΕ

 • 7 Ιουνίου 2015, 22:03 | ΖΩΗ Δ. ΠΑΠΠΑ

  Είναι δυνατόν????Είναι οι δικές μας εισφορές…….τις πληρώσαμε….οι δικηγόροι στους οποίους αναθέσαμε την υπόθεση τον είδανε???? Χρειαζόμαστε ενημέρωση και κινητοποίηση άμεσα!!!!!!!!!!

 • 7 Ιουνίου 2015, 22:20 | Άννα Αγιαννίδου

  Απόσυρση του άρθρου 27 τώρα.Ο ΕΛΕΜ δημιουργήθηκε απο τις εισφορές των εργαζόμενων της ΑΤΕ και τους ανήκει. Οπως τα δεδουλευμένα και το υπόλοιπο της αποζημίωσης Απο σας περιμένουμε δικαίωση.
  ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ !!!!!!

 • 7 Ιουνίου 2015, 22:16 | Προκοπίου Ελένη

  Ρε παιδιά όλοι οι υπόλοιποι ιδιωτικοί υπάλληλοι και νυν συνταξιούχοι που έχουν το ΕΤΕΑ ως επικουρικό ταμείο τι χρωστάνε να πληρώνουν τις δικές σας συντάξεις;Μόνο οι τραπεζοϋπάλληλοι είναι παιδιά άλλου Θεού; Από τη στιγμή που πλέον είστε στο ΕΤΕΑ τι πιο αυτονόητο η περιουσία του πρώην επικουρικού σας να ενταχθεί στο ΕΤΕΑ; Και επειδή κάποιος παραπάνω έγραψε ότι είναι «κλεψιά» πραγματικά αδυνατώ να καταλάβω τι ακριβώς είναι «κλεψιά» Στο ΕΤΕΑ πάει η περιουσία του ταμείου. Όχι σε ιδιώτη.Εκτός του ότι από ό, τι φαίνεται το ΕΤΕΑ πληρώνει συντάξεις (τωρινές και μελλοντικές) εργαζομένων της πρ. Αγροτικής χωρίς να του έχουν αποδοθεί τα ανάλογα ποσά. Ποια «κλεψιά»; Τότε οι υπόλοιποι ιδιωτικοί υπάλληλοι τι να πούνε;Το αν κακώς πουλήθηκε η Αγροτική, είναι άλλης τάξεως θέμα, και ως προς την ουσία του θα συμφωνήσω μαζί σας. Όμως αυτό έγινε και τώρα και υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί .

 • 7 Ιουνίου 2015, 21:44 | ΣΑΧΑ ΜΑΡΙΑ

  Άμεση απόσυρση του άρθρου 27 και καταβολή του υπόλοιπου 50% της αποζημίωσης μας, καθώς και των δεδουλευμένων μας, άδειες, δώρα κλπ..

 • 7 Ιουνίου 2015, 21:32 | Ιλιάδα Γελαδακη

  Να αποσυρθεί το άρθρο 27 άμεσα. Η περιουσία του ΕΛΕΜ ανήκει στα μέλη του ,εργαζόμενους στην τέως Αγροτικη Τραπεζα .αρκετα με την κοροϊδία που εχουμε υποστεί. Μας οφείλετε δεν οφείλουμε σε κανεναν

 • 7 Ιουνίου 2015, 21:07 | Πριόβολος Γιώργος

  Οι μνημονιακοί μας κλέψαν την ζωή.Ξεπούλησαν την Τράπεζα για μερικές δεκάδες εκατομμύρια.Μην συνεχίζετε αυτή την κλοπή υφαρπάζοντας τις εισφορές χιλιάδων εργαζόμενων της πρώην ΑΤΕ.ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΤΩΡΑ

 • 7 Ιουνίου 2015, 21:44 | Γιώργος Γιαννόπουλος

  Δεν έχετε κανένα δικαίωμα αφαίρεσης των περιουσιακών στοιχείων του ΕΛΕΜ.
  Οι εισφορες εργαζομενων και εργοδοτη για τον ΕΛΕΜ καθως και η περιουσια του ΑΝΗΚΟΥΝ στους εργαζομενους της π ΑΤΕ- μακρια τα χερια σας λοιπον απο τα αποθεματικα και τα περιουσιακα στοιχεια του ΕΛΕΜ-οταν οι κακες μνημονιακες κυβερνησεις ξεπουλησαν την ΑΤΕγια ένα κομάτι ψωμί, κατάστρεψαν την οικονομια και ρημαξαν τις ζωες μας-ολοι οι αντιμνημονιακοι ηταν μαζι μας–σημερα οι καλες αντιμνημονιακες κυβερνησεις για να σώσουν κι αυτοί την Ελλάδα –επικαλουνται το αρθρο 22 παρ.5 του συνταγματος– και μας παιρνουν τις χιλιαδες εισφορες που καταβαλαμε διαχρονικα-μας κλεβουν τα ταμεια μας –Πραγματικα εμεις ολοι οι εργαζομενοι στην πΑΤΕ πρεπει να νοιωθουμε πολυ υπερηφανοι αφου και παλι για μια ακομη φορα θυσιαζομαστε για να σωθει η Ελλαδα.
  Θα σας θυμηθούμε όταν πρέπει, εκεί που μας φοβάστε, στις εκλογές…