• Χωρίς να διαφωνούμε με τη γενική αρχή της συμμετοχής εκπροσώπου της ΕΣΑμΕΑ στο ΔΣ του ΙΚΑ νοιώθουμε την ανάγκη να σας γνωρίσουμε τον προβληματισμό μας όσον αφορά των αριθμών των πασχόντων που δεν εκπροσωπεί η Συνομοσπονδία (πχ τα άτομα με νόσο του Crohn και ελκώδη κολίτιδα ή πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις ή αυτοάνοσα νοσήματα κ.ο.κ) και της αδυναμίας με αυτό τον τρόπο εκπροσώπησής τους τόσο στο ΔΣ του ΙΚΑ όσο και σε άλλους δημόσιους φορείς που λαμβάνουν αποφάσεις. Η πρότασή μας είναι να γίνει ένα κάλεσμα των συλλόγων πασχόντων που δεν εκπροσωπούνται από την ΕΣΑμΕΑ (τους οποίους μπορείτε να βρείτε από Εθνικό Μητρώο που διατηρεί το Υπουργείο Υγείας) και να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα συμμετοχής τους σε επιτροπές που συζητούν για θέματα των πασχόντων που εκπροσωπούν.