• Σχόλιο του χρήστη 'Ζεκάκου Μαρίνα' | 8 Ιουνίου 2015, 23:17

    Στην Ειδική Επιτροπή να συμμετέχουν ιατροί των ειδικοτήτων που αντιπροσωπεύουν τις διάφορες ομάδες παθήσεων όπως αυτές αναφέρονται στον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού π.χ για την σκλήρυνση κατά πλάκας Νευρολόγος. Επίσης αν είναι εφικτό θα θέλαμε σαν παρατηρητή εκπρόσωπο της ομάδας μας. Με εκτίμηση ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ.