• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, XM,MBA, Eλ. Επαγ/τίας' | 19 Ιουλίου 2016, 09:15
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 1. Δημόσιο χρέος: 311 δισ. Ιδιωτικό χρέος: 230.4 δισ. (115 δισ. μη εξυπηρετούμενα δάνεια - 88 δισ. ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δημόσιο - 27.4 ληξιπρόθεσμες οφειλές στα Ασφαλιστικά Ταμεία)- ΑΕΠ (2015-2016): 177 - 175 δισ. Συνολικό χρέος: 3 ΑΕΠ (περίπου). Συνεπώς, απαραίτητο τουλάχιστον 1 ΑΕΠ από Επενδύσεις Πολλαπλασιαστής Επενδύσεων / ΑΕΠ : 1 / 1.7 Απαραίτητες λοιπόν επενδύσεις τουλάχιστον 100 δισ. Το δημόσιο χρήμα δεν αρκεί. Χρειάζεται και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. 2. Το 80% των φορολογουμένων σύντομα θα έχει εισόδημα έως 12000 ευρώ. 7 εκατομμύρια πολίτες σε σύνολο 8 εκατομμυρίων εργαζομένων και συνταξιούχων θα βρεθούν με καθαρές αποδοχές κατ΄ έτος έως 12000 ευρώ. Με αυτές τις αποδοχές δυσκολεύεσαι να είσαι εργολάβος-εργολήπτης έργων καν. Για επενδυτής ούτε λόγος. Απομένουν οι επιλογές του υπάλληλου εργαζόμενου ή μελετητή / manager. 3. 2.6 εκ. φορολογούμενοι υπέβαλλαν μηδενική φορολογική δήλωση (εκαθ. 2015) . 450.000 έχουν φύγει στο εξωτερικό (2008-2015) και 1.1 εκ. είναι εγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ως άνεργοι. 4. ΣΔΙΤ (ν. 3389/2005) & ν. 4019/2011 "Κοινωνική Οικονομία & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα" 5. Η Κοινωνική Οικονομία & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα κινείται σε χαμηλά κόστη επένδυσης (capex). ΣΧΟΛΙΟ: Εφόσον για την πλειοψηφία των φορολογουμένων δεν μπορεί να υπάρξει εύκολα ιδία συμμετοχή σε έργα, οι άνεργοι έστω και προσωρινοί είναι 2.6 εκ. , το δημόσιο χρήμα δεν αρκεί για την οικονομική ανόρθωση της χώρας, θα πρέπει να ενοποιηθούν τα τρία Υποκείμενα της Οικονομίας (Δημόσιος, Ιδιωτικός τομέας & Κοινωνική Οικονομία) σε ενιαίο θεσμικό πλαίσιο (ΣΔΙΤΚΟ - Σύμπραξη Δημόσιου & Ιδιωτικού τομέα & Κοινωνικής Οικονομίας) ώστε η ΣΥΜΠΡΑΞΗ αυτή (ΣΔΙΤΚΟ) να κινείται σε υψηλότερα κόστη επένδυσης (capex). Με τον τρόπο αυτό οι Επενδυτές θα μπορούσαν να είναι το Δημόσιο, οι Τράπεζες (Εμπορικές ή Αναπτυξιακές) και Ιδιώτες Στρατηγικοί Επενδυτές (Εγχώριοι ή Ξένοι) και η ΚοινΣΕπ - Συνεταιρισμός Εργαζομένων ο Φορέας Λειτουργίας του έργου. Μετά από μία σύμβαση 20 -25 χρόνων οι Τράπεζες αποχωρούν από το έργο - επένδυση (στρατηγική εξόδου) αφού έχουν αποσβέσει και με ένα εύλογο περιθώριο κέρδους. Αποκτά τότε ένα μερίδιο (κεφαλαιακή συμμετοχή) η ΚοινΣΕπ - Συνεταιρισμός Εργαζομένων και από Φορέας Λειτουργίας γίνεται και Μέτοχος της Επένδυσης. Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι επενδυτές μένουν ώς έχουν. Win - win κατάσταση. Μεγάλα έργα , πολλές θέσεις εργασίας και έπειτα από ένα εύλογο χρονικό διάστημα η Εργασία Κεφαλοποιείται.