• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ' | 20 Ιουλίου 2016, 09:33

    Η υποχρέωση για συνεδρίαση μια φορά τον μήνα είναι υπερβολή και μας οδηγεί να φτιάχνουμε σενάρια. Υποχρεωτικά τρεις φορές τον χρόνο και αν χρειαστεί συχνότερα χωρίς όριο. Είμαστε σε ΚΟΙΝΣΕΠ με δραστηριότητα φροντιστήριο Αγγλικών και ΑΓΡΟΤΙΚΗ παραγωγή - μεταποίηση. Το φροντιστήριο έχει δραστηριότητα με μέλος μας-εκπαιδευτικό, και στο χωράφι δουλεύουμε καθημερινά. Τι να λέμε στην Δ.Ε. κάθε μήνα; χρειαζόμαστε αποφάσεις για αγορές παγίων και για αναπτυξιακά βήματα. Τρεις φορές είναι αναγκαίο για να ενημερώνεται το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας