• Άρθρο 10. Διοικούσα Επιτροπή Παραγρ. 2 : “Αν ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την αναγκαιότητα, η σύγκληση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής”. Με ποιά λογική ένα οποιοδήτοπε μέλος της Δ.Ε. θα μπορεί να την συγκαλεί; Αν ο πρόεδρος αδρανεί υπάρχει η πλειοψηφία της Δ.Ε. που διαπιστώνει την αναγκαιότητα, όχι ένα μέλος της. Πρόταση 10η : Να αντικατασταθεί με τις λέξεις : “...η σύγκλιση διενεργείται από την πλειοψηφία της Διοικούσας Επιτροπής”.