• Σχόλιο του χρήστη 'Φισκιλης Αγγελος' | 22 Ιουλίου 2016, 09:14

    Μια ΚοινΣΕπ όπως κάθε άλλη επιχείρηση φορολογηται με 29% επί των κερδών που θα περάσουν στην επόμενη χρήση και επί των υπολοίπων διανεργηται διανομή, κάτι που δεν υπήρχε στον 4019/11 αρχικά