• Σχόλιο του χρήστη 'Α. Χαμόδρακα' | 22 Ιουλίου 2016, 12:24

    Παρ. 1: ο Συνεταρισμός Εργαζομένων θα εγγράφεται και στο "Μητρώο" και στο "ΓΕΜΗ"; Γιατί να υπάρχουν δύο μητρώα, και τα δύο ηλεκτρονικά τηρούμενα; Εαν ο Συνεταρισμός Εργαζομένων αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα από την εγγραφή της στο ΓΕΜΗ ποια η χρησιμότητα του άλλου "Μητρώου";