• Σχόλιο του χρήστη 'Α. Χαμόδρακα' | 22 Ιουλίου 2016, 13:40

    Με την παρ. 8 του άρθρου εντάσσετε την ίδρυση των ΚΟΙΝΣΕΠ & των Συνεταιρισμών Εργαζομένων στις Υπηρεσίας Μίας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών που σήμερα λειτουργούν για ανώνυμες, επε κλπ. Ομως στο άρθρο 5 αναφέρετε ότι το καταστατικό πρέπει να έχει εγκριθεί από το Τμήμα Μητρώου για να συσταθεί η ΚΟΙΝΣΕΠ (και αντίστοιχα για τους συνεταιρισμούς στο 15). Αρα δεν μπορεί να υπάρχει Μια Στάση, και η διάταξη που προσθέτετε στο ν. 3853 δε λύνει το πρόβλημα. Επίσης λέτε στην πρώτη πρόταση του καινούργιου άρθρου που προσθέτετε στον ν. 3853 "το πρόσωπο που είναι καταστατικά ορισμένο ..... προβαίνει, ενώπιον της Υπηρεσία Γ.ΕΜ.Η.". Πώς μπορεί να είναι καταστατικά ορισμένο ένα πρόσωπο αφού το καταστατικό δεν έχει εγκριθεί ούτε έχει καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ άρα η εταιρεία δεν έχει ακόμα νομική προσωπικότητα;