• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Πλουμπίδης' | 23 Ιουλίου 2016, 17:44

    Παρ4. Θα μπορούσα να είμαι στην Δ.Ε. να μην εργάζομαι στην ΚΟΙΝΣΕΠ, αλλά αλλού. Από τη θέση μου αυτή να παρέχω πληροφορίες, υλικό κλπ ή να κάνω κάποιου είδους έλεγχο για το οποία αφιερώνω χρόνο. Γιατί να είναι άμισθο; Ή ας πούμε ότι είμαι σε μεγάλη ΚΟΙΝΣΕΠ όπου η διοίκηση απαιτεί όλο μου το χρόνο. Αυτή είναι η δουλειά μου στην ΚΟΙΝΣΕΠ. Στους συνεταιρισμούς και στην ΑΜΚΕ έχει μία λογική. Εδώ; η ICA προβλέπει αποζημίωση διοικητικών στελεχών αν το προτείνει και το εγκρίνει η Γ.Σ