• Σχόλιο του χρήστη 'ERGO CULTURE HUMAN TRACES ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ' | 24 Ιουλίου 2016, 06:19
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    To νέο θεσμικό πλαίσιο εκτιμούμε δεν απαντάει σε πάγια αιτήματα που έχουν οι ΚοινΣΕπ. Συγκεκριμένα: 1. Πάγιο αίτημα μας ήταν και είναι η μείωση της γραφειοκρατίας.Ο νέος νόμος υποχρεώνει τις ΚοινΣΕπ να εγγραφούν και στο ΓΕΜΗ (άρθρο 5 και 6) και να δημοσιεύουν σε αυτό όλες τις σχετικές πράξεις παράλληλα με όλες τις υποχρεώσεις που έχουν στο Μητρώο. Με τον τρόπο αυτό επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο η λειτουργία τους με γραφειοκρατία και κόστος. 2. Η υποχρέωση εξαρτημένης εργασίας για τους απασχολούμενους/συνεργάτες καθώς και η υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος. Δε προσδιορίζεται σαφώς το καθεστώς εθελοντικής εργασίας των μελών της Δ.Ε. Υπάρχουν μέλη/εργαζόμενοι των ΚοινΣΕπ που λόγω της φορολογικής βαναυσότητας και περιορισμών, δεν επιθυμούν τη συγκεκριμένη μορφή εργασίας, δημιουργώντας έτσι προβλήματα συνεργασίας και λειτουργίας (άρθρο 7). Η συγκεκριμένη επιλογή δημιουργεί επιπρόσθετα έξοδα στις ΚοινΣΕπ. Για παράδειγμα οι λογιστές χρεώνουν επιπλέον για τη συγκεκριμένη υπηρεσία 3. Από τη μέχρι τώρα εμπειρία μας έχουμε διαπιστώσει ότι οι ΚοινΣΕπ λόγω της σύνθετης φύσης τους- αργούν να αναπτυχθούν σε σχέση με τις κοινές επιχειρήσεις και πολλές φορές βρίσκουν εμπόδια θεσμικά,πολιτικά,επενδυτικά,τραπεζικά, τα οποία δεν φαίνεται να επιλύονται άμεσα από το παρόν θεσμικό πλαίσιο.Για τουςλόγους αυτούς το άρθο 3 παρ. γ2 εκτιμούμε ότι είναι γενικόλογη, καθώς είναι δύσκολο να οριστεί σχετικό ύψος βιωσιμότητας. 4.Για τον περιορισμό στον αριθμό μη μελών στην ΚοινΣΕπ, του άρθρου 8 παρ. 2. εκτιμούμε ότι δημιουργεί προβλήματα λειτουργίας. Το νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να διευκολύνει τη λειτουργία των ΚοινΣΕπ και όχι να δημιουργεί διαρκώς εμπόδια 5. Άρθρο 26 παρ. 8. Αόριστη είναι η πρόβλεψη που αφορά στο ‘Εργαλείο Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου’Γιατί δεν περιγράφεται στον παρόντα νόμο; 6. Ασαφές παραμένει το καθεστώς προγραμματικών συμβάσεων. 7. Άρθρο 6, παρ. 4. Προκύπτουν ερωτήματα για το ύψος στις συνεταιριστικές μερίδες. 8. Άρθρο 6 παρ. 6 περί ευθύνης του νομίμου εκπροσώπου με δικαίωμα αναγωγής. Με το θέμα αυτό εκτιμούμε ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος επιφορτίζεται ανισοβαρώς σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη. Σε περίπτωση προβλήματος είτε οικονομικού είτε νομικού, η επίλυση μέσω της δικαστικής οδού είναι χρονοβόρα. Ένα απλό παράδειγμα: Μέλη που δεν καταβάλουν το ποσό που τους αναλογεί για τις ζημίες της ΚΟΙΝΣΕΠ. Τις επωμίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος, που συνήθως είναι ο Πρόεδρος; 9. Στο τέλος θα ήθελα να θέσω τα εξής ερωτήματα: α.Σε ποιά ευρωπαϊκά προγράμματα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ως partner οι ΚΟΙΝΣΕΠ εκτός από το ERASMUS+ και το HORIZON; Γιατί όχι στο Ιnterreg,όταν μπορούν να συμμετέχουν ΚΟΙΝΣΕΠ γειτονικών χωρών; β. Πως μπορούν να συμμετέχουν οι ΚΟΙΜΣΕΠ σε προγράμματα, όταν απαιτείται ιδία συμμετοχή; γ. Θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα των επιχορηγήσεων των ΚΟΙΟΝΣΕΠ μέσω των Περιφερειών; Θα παρακαλούσαμε θερμά να στηρίξετε έμπρακτα τη λειτουργία και την ανάπτυξη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, που αγωνιζόμαστε εδώ και τρία χρόνια μέσα σ' ένα ασαφές θεσμικό πλαίσιο, με μοναδική υποστήριξη την προσωπική εργασία και την επένδυση των μελών τους.