• Σχόλιο του χρήστη 'Φισκιλης Αγγελος' | 24 Ιουλίου 2016, 12:02

    Οσον αφορά αυτό Η ιδιότητα του μέλους Διοικούσας Επιτροπής είναι άμισθη δεν έχει λογική καθώς υπάρχουν ΚοινΣΕπ με δεκάδες μέλη που απαιτούν εκ φύσεως αποκλειστική απασχόληση μέλους ως Προεδρεύοντα Γραμματέα η Ταμία και δεν θα έχουν την δυνατότητα να αμοιβωνται για το έργο που προσφέρουν Αυτό θα πρέπει να απαλειφθεί από τον νόμο άμεσα