• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος' | 24 Ιουλίου 2016, 20:21

    Τροποποιήστε το παρόν κι αφήστε να εννοηθεί πως ο νόμιμος εκπρόσωπος μιας επιχείρησης μπορεί να είναι πλέον του ενός ατόμου με τις κατάλληλες νομιμοποιήσεις του Δ.Σ. που εγγράφονται στο βιβλίο του Δ.Σ. υπέρ διαφόρων μελών, είτε του Δ.Σ. είτε μέλους, είτε τρίτου. Ξυπνήστε –εγείρετε λίγο τον κόσμο…. Έχει παρατηρηθεί πως στις επιχειρήσεις που διοικεί 1 άνθρωπος κι υπάρχει 1 μόνο τηλέφωνο (πρόεδρος) συμβαίνει ο τελευταίος να εκμεταλλεύεται μυστικά τη θέση του και να ανοίγει παράτυπες εργασίες εντός επιχείρησης για ιδίον όφελος ή για όφελος συγγενικών του προσώπων δίχως τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. να παίρνουν είδηση τι συμβαίνει εφόσον δεν έχουν πρόσβαση με τους επαγγελματικούς συνεργάτες εκτός ΚΟΙΝΣΕΠ («το έχει αναλάβει ο πρόεδρος…») Πρότασή μας είναι η νόμιμη εκπροσώπηση των επιχειρήσεων αυτών να αφήνεται να εννοηθεί, όπως και νόμιμα μπορεί, να γίνεται τουλάχιστον από 2-3 άτομα ώστε να υπάρχει έλεγχος του ενός απέναντι του άλλου πριν προλάβει αυτός ο 1 να στρέψει τις εργασίες της επιχείρησης σε «ιδιωτικοὐ» τύπου μπίζνες. Με άλλα λόγια αρκετοί πρόεδροι έχουν την τάση να ανοίγουν «παραμάγαζα» εντός επιχειρήσεων ΕΠΕ, εφόσον οι ίδιοι έχουν αποτύχει σε ατομικές επιχειρήσεις τους.