• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος' | 24 Ιουλίου 2016, 20:37

    Κάτι ακόμη: φροντίστε επίσης κατά κάποιο τρόπο ώστε στο Δ.Σ. να μην μπορεί να εκλεχθεί μέλος το οποίο προσπωικά έχει χρέη προς το Δημόσιο, προς τράπεζες, μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ανεξόφλητες κάρτες κ.λ.π. Δηλαδή να απαιτούνται έγγραφα επιτυχημένου πολίτη πριν γίνει μέλος του Δ.Σ.. Αετονύχηδες που έχουν γεμίσει με τις αποτυχίες προσωπικές ιδιωτικές επιχειρήσεις βρίσκουν προσοδοφόρο έδαφος στις ΚΟΙΝΣΕΠ οι οποίες δεν απαιτούν κεφάλαια ούτε εξετάζουν την προηγούμενη ζωή των μελών τους. Αν είναι αποτυχημένοι στην προσωπική τους, ιδιωτική τους επιχειρηματική ζωή, να μην μπορούν να είναι Δ.Σ. εταιριών γιατί ότι έμαθαν να διαλύουν στη ζωή τους θα το επαναλάβουν με τον τρόπο τους και στις ΚΟΙΝΣΕΠ. Κάτι τέτοιοι αξίζει να είναι μόνο μέλη για να μάθουν να εργάζονται τίμια. Αρκετά με τη «διοίκηση» τους.