• Σχόλιο του χρήστη 'Σομπόνη Κυριακή' | 25 Ιουλίου 2016, 12:31
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η σκοπιμότητα και η αναγκαιότητα συμμετοχής του Προέδρου της Συνόδου των Πρυτάνεων είναι ανύπαρκτη.Ο ΠΟΚΟΙΣΠΕ υπηρετεί μόνο τις ανάγκες των ΚοιΣΠΕ ως κοινωνικός εταίρος και όχι ευρύτερα των Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, οι Ενώσεις γενικά των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, δεν πρόκειται να λειτουργήσει, γιατί ο κάθε "φορέας" ανάλογα με τη νομική του μορφή έχει και άλλες ανάγκες (το παρών σχέδιο μπλέκει μήλα με αχλάδια). Ο 4019/2011 ήταν σαφής ως προς την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού μοντέλου για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, κάτι το οποίο έλειπε από την αγορά, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες, πολιτικές και θεσμικό πλαίσιο.Η εν λόγω "διεύρυνση" μοναδική στόχευση έχει την κατεύθυνση των πόρων των ΕΔΕΤ προς μη επιλέξιμες ουσιαστικά νομικές οντότητες.Παρεμπιπτόντως, δε βλέπω καμία πρόβλεψη για την ΕΥΚΕΚΟ ως ΕΦΔ πράξεων κρατικών και πλην κρατικών ενισχύσεων.