• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ' | 25 Ιουλίου 2016, 12:37
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Πόροι και οικονομικά κίνητρα για τις Κοιν.Σ.Επ. και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, παρ.1 Δεν υπάρχει ερμηνευτική εγκύκλιος και θεσμικό πλαίσιο κατάλληλο ώστε να οδηγούνται χορηγήσεις και επιχορηγήσεις προς Κοιν.Σ.Επ ειδικότερα από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ βαθμού αλλά και δωρεές παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων κλπ πράξεις. Έως σήμερα οι ΟΤΑ δήλωναν άγνοια νομικού και θεσμικού πλαισίου και οι νομικοί τους σύμβουλοι ήταν επιφυλακτικοί στις Κοιν.Σ.Επ. Ωστόσο εάν ρυθμιστεί αυτό με το παρόν άρθρο θα πρέπει να δοθεί σαφής κατεύθυνση με έκδοση οδηγίας και όχι μόνο με παραινέσεις διότι και πάλι δεν θα εφαρμοστεί ποτέ όπως έγινε και έως σήμερα για διάφορους λόγους τοπικών συμφερόντων και πολιτικών ανταγωνισμών.