• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΡΟΣ ΚΟΣΚΟΒΟΛΗΣ' | 25 Ιουλίου 2016, 12:20
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Θεσμοθέτηση πόρου 5 τοις χιλίοις που θα προέρχεται από την φορολογία των φυσικών προσώπων και θα κατευθύνεται σε συγκεκριμένο φορέα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας αποδέκτη , σύμφωνα με την βούληση του φορολογούμενου καθώς και για συγκεκριμένο σκοπό.