• Σχόλιο του χρήστη 'Αθανασία Ντόβα' | 25 Ιουλίου 2016, 15:53
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    To άρθρο 5 προβλέπει ότι η εγγραφή μιας ΚΟΙΝΣΕΠ στο Γ.Ε.Μ.Η. προϋποθέτει «την έγκριση του καταστατικού από το Τμήμα Μητρώου και την καταχώρισή της στο Μητρώο». Παρόλα αυτά, στη παράγραφο 8 του άρθρου 32 όπου τροποποιείται ο ν. 3853/2010 ώστε να προστεθεί η διαδικασία σύστασης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και των συνεταιρισμών εργαζομένων από το ΓΕΜΗ, δεν υπάρχει η παραμικρή πρόβλεψη τόσο σε διαδικασία ή όσο και σε δικαιολογητικά που να καλύπτει την προϋπόθεση του άρθρου 5. Και με το δεδομένο ότι η εγγραφή, σύμφωνα με τον νομοθέτη, θα γίνεται αν είναι δυνατό και αυθημερόν, θα πρέπει η παράγραφος 8 να τροποποιηθεί και να αποσαφηνιστούν τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν τόσο από τις επιχειρήσεις, όσο και από τις υπηρεσίες.