• Σχόλιο του χρήστη 'Μιτάκης Γεώργιος' | 26 Ιουλίου 2016, 13:00

    ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚοινΣΕπ Μια ΚοινΣΕπ, μέχρι σήμερα φορολογείται όπως και κάθε άλλη επιχείρηση. Πουθενά ο νόμος 4019/11 ή ο φορολογικός νόμος 4172/2013, δεν ορίζουν κάτι διαφορετικό. Ο νόμος 2238/1994 έχει καταργηθεί προ ετών…. ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, με το 4019/11 Μια ΚοινΣΕπ, μέχρι σήμερα φορολογείται για όλα τα κέρδη της με 29% (αρθρ.21/ν.4172/2013) ανεξάρτητα αν θα περάσουν στην επόμενη χρήση ή όχι. Επίσης αυτά που διανέμονται στα μέλη φορολογούνται επιπλέον με 15% (αρθρ.21/ν.4172/2013). Άρα με τον 4019/11 υφίσταται πλήρης φορολογία των κερδών της ΚοινΣΕπ. ΜΕ το ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Η ΚοινΣΕπ ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ πλήρως της φορολογίας του 29% καθώς και της φορολογίας 15%, για τα κέρδη που διανέμονται στους εργαζόμενους – μέλη. Η ΚοινΣΕπ ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ κάθε φορολογίας επίσης για τα κέρδη που θα χρησιμοποιήσει για δράσεις κοινής ωφέλειας Η ΚοινΣΕπ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ μόνο με 29%, για τα κέρδη που θα πάει στην επόμενη χρήση είτε ως τακτικό αποθεματικό, είτε για επανεπένδυση.