• Σχόλιο του χρήστη 'Ντούλια Θεοδωρα' | 27 Ιουλίου 2016, 01:22
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Να προβλεφθούν και έσοδα απο Εναλλακτικές πιστώσεις, μικροπιστώσεις και εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία( π.χ Crowd funding, Microfinance, κ.ά) Ντούλια Θεοδώρα