• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ' | 6 Οκτωβρίου 2016, 11:03

    Κέντρα Κοινότητας Στην παρ.3γ. του άρθρου 16 του παρόντος νόμου διατυπώνεται ότι, μία από τις αρμοδιότητες του Κέντρου Κοινότητας είναι η διαβίβαση των στοιχείων στις αρμόδιες για θέματα κοινωνικής προστασίας υπηρεσίες των Δήμων και η ταυτόχρονη ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο του ΕΓΠΣ του Εθνικού Μηχανισμού. Υποστηρίζουμε ότι η σχετική ενημέρωση του ΕΓΠΣ του Εθνικού Μηχανισμού θα πρέπει να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας κάθε Δήμου.