• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη Πατίδου' | 28 Νοεμβρίου 2017, 14:40

    κρίνεται απαραίτητη η συμβολή του Ψυχολόγου στην αξιολόγηση των υποψηφίων και η συμβολή του στην Έκθεση. Η Εκθεση θα πρέπει να λέγεται Έκθεση αξιολόγησης κι όχι Κοινωνική Έκθεση, η οποία αποτελεί ένα μέρος των προϋποθέσεων και να συντάσσεται από διεπιστημονική ομάδα. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται η Συμβολή του Ψυχολόγου στην αξιολόγηση του Follow up των αναδοχών και υιοθεσιών