Άρθρο 23 – Υποχρεώσεις της κοινωνικής υπηρεσίας μετά την ολοκλήρωση της κοινωνικής έρευνας

Σε περίπτωση θετικής έκβασης της κοινωνικής έρευνας, η αρμόδια κοινωνική υπηρεσία εγγράφει τον υποψήφιο στο μητρώο που τηρεί κατά το άρ. 19 παρ.3 και διεξάγει το πρόγραμμα εκπαίδευσης του αρ. 24. Μετά και την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος εκπαίδευσης, η αρμόδια κοινωνική υπηρεσία υποχρεούται να εγγράφει τους ενδιαφερομένους στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Υποψηφίων Θετών Γονέων του αρ. 20 παρ. 1 .

 • Στο προηγούμενο σχόλιό μου ανέφερα ένα μόνο φορέα αξιολόγησης, διορθώνω ένα μόνο αρμόδιο φορέα.

 • Η κοινωνική έρευνα-αξιολόγηση πρέπει να γίνεται μόνο από ένα φορέα, να στέλνεται στο μητρώο στο ΕΚΚΑ και οι αρμόδιες υπηρεσίες να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για το συγκεκριμένο ζευγάρι ή άτομο. Το μητρώο απορριφθέντων υποψηφίων αναδόχων ή θετών γονέων να λαμβάνεται υπόψιν από κάθε κοινωνική υπηρεσία που απευθύνεται ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος και μετά τα 2 χρόνια να επαναξιολογείται.

  Σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει γνώση ο υποψήφιος θετός ή ανάδοχος γονέας την ακριβή αιτία απόρριψης ώστε να έχει το δικαίωμα ένστασης.

 • Δεν ρυθμίζεται το θέμα αρνητικής έκβασης της Κοινωνικής Έρευνας και μπορεί ο υποψήφιος ανάδοχος ή θετός γονέας να μπορεί να απευθυνθεί σε άλλη κοινωική υπηρεσία π.χ (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας και στη συνέχεια Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας), γεγονός που ήδη έχουμε διαπιστώσει και οδηγεί σε κατασπατάληση ανθρώπινων πόρων.
  Προτείνουμε τήρηση υπομητρώων απορριφθέντων υποψήφιων ανάδοχων και θετών γονέων στο ΕΚΚΑ με δυνατότητα επαυποβολής αίτησης αξιολόγησης μετά την παρέλευση δύο ετών.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 13:54 | Ελευθερία Γεωργούλη

  Πιστεύω ότι όταν αναφερόμαστε στην υιοθεσία και αναδοχή, επειδή πρόκειται για πολύ ευαίσθητες ανθρώπινες καταστάσεις, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε μόνο τον όρο κοινωνική υπηρεσία, αλλά πρέπει να υιοθετήσουμε τον όρο επιστημονική ομάδα. Πρέπει η επιστημονική ομάδα να μπει σαφώς ως όρος στη Νομοθεσία.

 • 3 Δεκεμβρίου 2017, 21:44 | Αγγελική A. Λάβδα

  μια διάταξη είναι αναγκαία ώστε όταν οι τελούσες κοινωνική έρευνα κοιν.λειτουργοί για αναδοχές, υιοθεσία ή δικαστική συμπαράσταση ΑΜΕΑ
  βγάζουν καθ έξιν αρνητικές εκθέσεις.Ας ελέγχονται ή ας βαθμολογούνται χαμηλά όταν ξεπερνούν τον μέσο όρο- εκτός αν πρόκειται για επικίνδυνη οικογένεια

 • 28 Νοεμβρίου 2017, 14:40 | Ελένη Πατίδου

  κρίνεται απαραίτητη η συμβολή του Ψυχολόγου στην αξιολόγηση των υποψηφίων και η συμβολή του στην Έκθεση. Η Εκθεση θα πρέπει να λέγεται Έκθεση αξιολόγησης κι όχι Κοινωνική Έκθεση, η οποία αποτελεί ένα μέρος των προϋποθέσεων και να συντάσσεται από διεπιστημονική ομάδα.
  Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται η Συμβολή του Ψυχολόγου στην αξιολόγηση του Follow up των αναδοχών και υιοθεσιών