• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ' | 29 Νοεμβρίου 2017, 21:00

    Στην περίπτωση ζ στη σύνθεση του Συμβουλίου να εκπροσωπείται ως τακτικο μέλος ανα 3ετία ένας από τους λοιπούς προέδρους των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, εκ περιτροπής από διαφορετικό Κέντρο κάθε φορά.