Άρθρο 02 – Σύνθεση

1. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελείται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους με τριετή θητεία:α
α. Το Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Πρόεδρο.
β. Έναν Εισαγγελέα Ανηλίκων, μετά από πρόταση της Εισαγγελίας Αρείου Πάγου.
γ. Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος.
δ. Τέσσερις ειδικούς εμπειρογνώμονες στο χώρο της παιδικής προστασίας.
ε. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα παιδικής προστασίας.
στ. Τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Κ.Α.
ζ. Τους Προέδρους των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας και ένας εκ των προέδρων των υπόλοιπων Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας
η. Έναν εκπρόσωπο από την αρμόδια Διεύθυνση Εποπτείας ΟΤΑ β΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών.
ι. Έναν εκπρόσωπο της ΗΔΙΚΑ.
Στην περίπτωση του στοιχείου ζ’ αναπληρωτές ορίζονται Πρόεδροι των υπόλοιπων Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας.
2. Με απόφαση του Συμβουλίου συστήνονται ειδικές Επιστημονικές Επιτροπές για την επεξεργασία ειδικότερων θεμάτων.

3. Σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου προσκαλείται και συμμετέχει, με εκπρόσωπό του, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού.

 • Αντιπροσωπευτικές ιδιότητες κατά την άποψη μας: Εισαγγελέας ανηλίκων – Πανεπιστημιακός Παιδοψυχίατρος – Πανεπιστημιακός Παιδοψυχολόγος – Εκπρόσωπος Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος. Εννοείται όλοι με εμπειρία γύρω από τα θέματα αναδοχής – τεκνοθεσίας.

 • Το Συμβούλιο είναι πολυμελές και δύσκαμπτο. Παρόμοια συμβούλια λειτούργησαν ελάχιστα και το προκείμενο είναι ύψιστης σημασίας, αν διακοπούν οι εργασίες του θα πάει πίσω όλο το εγχείρημα. Δεν βλέπω να έχει λόγο η κοινωνία των πολιτών με τεχνογνωσία, ούτε καν ως παρατηρητής του συμβουλίου.

 • 8 Δεκεμβρίου 2017, 17:49 | Ελένη Γεώργαρου

  Η υλοποίηση αναδοχής και υιοθεσίας συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσία όπως αυτή περιλαμβάνεται στον Αστικό Κώδικα και σε άλλα νομοθετήματα. Στη σύνθεση που προτείνεται δεν υπάρχει κανένας – εκτός του Εισαγγελέα που έχει άλλο ρόλο – νομικός με γνώσεις πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο με κίνδυνο να δημιουργηθούν αντιφάσεις και ρυθμίσεις που δεν συνάδουν με τα νομικά δεδομένα (όπως ήδη συμβαίνει με το παρόν σχέδιο νόμου που δεν λαμβάνει υπόψη του τις διατάξεις της νομοθεσίας σε πολλά σημεία και δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη). Συνεπώς η γνώμη μου είναι στο σημείο που αναφέρονται οι τέσσερις εμπειρογνώμονες να προστεθεί: «δ. Τέσσερις ειδικούς εμπειρογνώμονες στο χώρο της παιδικής προστασίας με την ειδικότητα του νομικού, παιδοψυχιάτρου, κοινωνικού λειτουργού και εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής». Επίσης πιστεύω ότι πιο αποτελεσματικό θα ήταν να αφαιρεθεί ένα δημόσιος υπάλληλος χωρίς γνώση του αντικειμένου που έχει τεχνικό μόνο αντικείμενο και να προσθετεί ένας ή δύο ανάδοχοι και θετοί γονείς (θετοί γονείς κρατικών υιοθεσιών). Να σημειώσω ακόμη ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχει καμιά δομή παιδικής προστασίας, συνεπώς δεν έχει να συνεισφέρει κάτι στο όργανο αυτό. Προτιμότερο να τοποθετηθεί εκπρόσωπος από την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ως αναπληρωτές των μελών με στοιχείο ζ΄ το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης που έχουν αναπτύξει πολύ αξιόλογη δράση στον τομέα της αναδοχής.

 • H Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει το άρθρο 2 να συμπληρωθεί ως ακολούθως!:

  1. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελείται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους με τριετή θητεία:
  α. Το Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Πρόεδρο.
  β. Έναν Εισαγγελέα Ανηλίκων, μετά από πρόταση της Εισαγγελίας Αρείου Πάγου.
  γ. Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος.
  δ. Τέσσερις ειδικούς εμπειρογνώμονες στο χώρο της παιδικής προστασίας, από τους οποίους ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα αναπηρίας υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.
  ε. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα παιδικής προστασίας.
  στ. Τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Κ.Α.
  ζ. Τους Προέδρους των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας και ένας εκ των προέδρων των υπόλοιπων Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας
  η. Έναν εκπρόσωπο από την αρμόδια Διεύθυνση Εποπτείας ΟΤΑ β΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών.
  ι. Έναν εκπρόσωπο της ΗΔΙΚΑ.
  Στην περίπτωση του στοιχείου ζ’ αναπληρωτές ορίζονται Πρόεδροι των υπόλοιπων Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας.
  2. Με απόφαση του Συμβουλίου συστήνονται ειδικές Επιστημονικές Επιτροπές για την επεξεργασία ειδικότερων θεμάτων.

  3. Σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου προσκαλείται και συμμετέχει, με εκπρόσωπό του, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού.

 • 6 Δεκεμβρίου 2017, 13:04 | Μαρίνα Γαλανού

  Άρθρο 2 – Σύνθεση: Θεωρούμε σκόπιμο ο βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού, να συμμετάσχει με δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής Υιοθεσίας (παράγραφος 3).

 • 6 Δεκεμβρίου 2017, 12:10 | PRAKSIS

  Η πρόβλεψη για τη συμμετοχή τεσσάρων ειδικών εμπειρογνωμόνων ως μελών του Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής-Υιοθεσίας, θεωρούμε ότι χρήζει περαιτέρω εξειδίκευσης. Δεν γίνεται καμία αναφορά στα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να έχουν τα πρόσωπα αυτά ώστε να θεωρούνται εμπειρογνώμονες (σπουδές, εργασιακή εμπειρία, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα). Η δε συμμετοχή τεσσάρων επιπλέον προσώπων σε ένα συλλογικό συμβουλευτικό-γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο, όπως ήδη έχει επισημανθεί, είναι πολυμελές, δημιουργεί εύλογα επιφυλάξεις αναφορικά με την αποτελεσματικότητά του.

 • Η πολυμελής σύνθεση του Συμβουλίου στην πράξη δυσχεραίνει τη σύγκληση και την εύρυθμη λειτουργία του.

 • Tο Συμβούλιο έχει εξαιρετικά εκτεταμένες αρμοδιότητες, κάτι που στην πράξη θα προκαλέσει δυσκαμψία στη λειτουργία του.

 • 6 Δεκεμβρίου 2017, 10:29 | ΝΤΟΒΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

  Προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας ΝΑΙ αλλά οργανωμένα, μεθοδικά, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια και η συναισθηματική σταθερότητα κανενός παιδιού!
  Επί σειρά πολλών ετών η ίδια η πολιτεία αντί να εκσυγχρονίσει τις κρατικές δομές και να τις προσαρμόσει στις εκάστοτε κοινωνικές ανάγκες τις εγκατέλειπε στην τύχη τους με αποτέλεσμα όταν απεγνωσμένα αναζητούσαμε δομές φιλοξενίας για κακοποιημένα – παραμελημένα παιδάκια πολλές φορές οι μόνες πόρτες που άνοιγαν ήταν εκείνες των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων και των Μ.Κ.Ο..
  Με αυτά τα δεδομένα δεν ωφελεί να υψώνουμε τείχη τονίζοντας τα αρνητικά που σαφώς υπάρχουν. Εκείνο που οφείλουμε να κάνουμε είναι να προτάξουμε το συμφέρον των παιδιών. Χρειάζεται ενίσχυση της συνεργασία, αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους και ανάθεση προσωπικής ευθύνης στις ίδιες τις δομές που φιλοξενούν παιδιά και καλώς ή κακώς στη συνείδηση της κοινωνίας έχει γιγαντωθεί η προσφορά τους.
  Άρθρο 2 στη σύνθεση του συμβουλίου επιβάλεταινα υπάρχει εκπρόσωπος Ν.Π.Ι.Δ

 • Στην σύνθεση του Συμβουλίου δεν προβλέπεται εκπρόσωπος της αιρετής Περιφέρειας. Επισημαίνουμε ότι:
  – το 90% των υιοθεσιών υλοποιούνται από τις Πειφέρειες
  – είναι ο φορέας εποπτείας των αναδοχών ανηλίκων των οποίων η επιτροπεία έχει ανατεθεί σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δηλαδή της πλειοψηφίας των παιδιών που προστατεύονται από Μονάδες Παιδικής Προστασίας.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 18:52 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ

  Παρατηρείται το φαινόμενο πολλά παιδιά με αναπηρία να παραμένουν σε ιδρύματα περισσότερο χρονικό διάστημα καθώς και αιτήσεις υποψηφίων αναδόχων με αναπηρία να μην προτιμούνται ή να τους δίνονται παιδιά με αναπηρία. Λόγω των παραπάνω προτείνουμε στο 2 ‘ συστήνονται ειδικές Επιστημονικές Επιτροπές για την επεξεργασία ειδικότερων θεμάτων’ θεωρώ σημαντικό να προστεθεί για τα προς αναδοχή-υιοθεσία παιδιά με αναπηρία εκπρόσωπος ρου Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού ή/και από τον Συνήγορο του παιδιού, προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότιμη εκπροσώπηση τους.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 14:52 | Γιώτα Μάνθου

  Το γεγονός ότι στην σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου προβλέπονται τέσσερα τουλάχιστον μέλη που είναι πολιτικές τοποθετήσεις, συνεπώς μεταβάλλονται σε κάθε κυβερνητική αλλαγή (ή ακόμη και στις περιπτώσεις ανασχηματισμών) εγείρει σοβαρότατες ανησυχίες για την σταθερή και αδιάλειπτη λειτουργία του Συμβουλίου. Οι υπηρετούντες σε δημοσίους οργανισμούς έχοντας βιώσει ως και τετράμηνες καθυστερήσεις στην τοποθέτηση διοικήσεων, αναγνωρίζουμε το κόστος που αυτό συνεπάγεται στην παροχή της ουσιώδους βοήθειας στους εξυπηρετούμενους. Μια σοβαρή προσέγγιση των ζητημάτων απαιτεί αδιάκοπη λειτουργία του Συμβουλίου. Συνεπώς θα μπορούσε να ανατεθεί είτε σε ένα εθνικό οργανισμό, μη ιδρυματικού χαρακτήρα κατά τα διεθνή πρότυπα είτε στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου, με τον εκάστοτε Γενικό Γραμματέα να έχει την υψηλή εποπτεία.
  Επίσης, ο «εκπρόσωπος από την αρμόδια Διεύθυνση Εποπτείας ΟΤΑ β΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών» φαντάζομαι ότι αφορά έναν εκπρόσωπο από την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας;
  Ερώτηση: Γιατί απαιτείται εκπρόσωπος της ΗΔΙΚΑ; Αν αυτό συνδέεται με ενδεχόμενο δημιουργίας νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, απλά επισημαίνεται, όπως είναι γνωστό σε όλο τον προνοιακό χώρο, ότι υφίσταται ήδη έτοιμη από το 2015, ηλεκτρονική πλατφόρμα, το «e-pronoia για τον πολίτη» για την εξυπηρέτηση του Εθνικού Μητρώου Παιδικής Προστασίας και στην οποία υπάρχουν περίπου 80.000 ψηφιοποιημένοι φάκελοι ανηλίκων, η οποία λόγω μη έκδοσης των αναγκαίων ΚΥΑ δεν αξιοποιείται, με ότι αυτό συνεπάγεται.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 13:01 | Βογιατζάκη Χρυσούλα

  Άρθρο 02
  Θεωρώ ότι στο εν λόγω Συμβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχει και εκπρόσωπος της Ιατρικής Κοινότητας σε συνδυασμό και με το εδάφιο δ του άρθρου 3 παρ.1

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 10:29 | Ελευθερία Γεωργούλη

  Σχετικά με τη σύνθεση του Ε.Σ.Αν.Υ πιστεύω ότι πρέπει να περιλαμβάνει και:
  1. έναν νομικό-δικηγόρο, πολύ καλό γνώστη του αντικειμένου και
  2. έναν κοινωνικό λειτουργό που έχει εμπειρία στο αντικείμενο, δηλ. εργαζόμενο σε δομή που ασκεί αναδοχή και υιοθεσία πολλά χρόνια.

 • 29 Νοεμβρίου 2017, 21:00 | ΣΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

  Στην περίπτωση ζ στη σύνθεση του Συμβουλίου να εκπροσωπείται ως τακτικο μέλος ανα 3ετία ένας από τους λοιπούς προέδρους των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, εκ περιτροπής από διαφορετικό Κέντρο κάθε φορά.

 • 29 Νοεμβρίου 2017, 13:58 | Μαρία Καδόγλου

  Άρθρο 2, 1δ:
  Σχετικά με τη σύνθεση του συμβουλίου που συμπεριλαμβάνει τέσσερις ειδικούς εμπειρογνώμονες στο χώρο της παιδικής προστασίας. Προτείνω να διευκρινιστούν ποιοι θεωρούνται εμπειρογνώμονες εδώ(κριτήρια- σπουδές, εμπειρία κτλ), ποια ειδικότητα χρειάζεται να έχουν π.χ. ο λογοπεδικός μπορεί; και από ποιον φορέα; Μπορεί να συμμετέχει και ένας ιδιώτης; π.χ. ένας παιδοψυχίατρος;
  Γιατί χρειάζεται να είναι τέσσερις εμπειρογνώμονες; Επιθυμούμε ένα μεγάλο συμβούλιο με σκοπό τη διεπιστημονικότητα και την πολυγνωμία αλλά όχι τόσο πολύ μεγάλο ώστε να αυξάνεται ο κίνδυνος να είναι δυσκίνητο.

  Άρθρο 2, 2:
  Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί από ποιους/ποιες μπορούν να αποτελούνται οι Επιστημονικές Επιτροπές; π.χ. από ιδιώτες, από εκπροσώπους δημοσίων φορέων, από εκπρόσωπο ενός συλλόγου αναδόχων οικογενειών, από εκπρόσωπο μη κυβερνητικών οργανώσεων σχετικές με την παιδική προστασία (π.χ. παιδικό χωριό sos, χαμόγελο του παιδιού κτλ).