• Σχόλιο του χρήστη 'Ρούφου Χρυσούλα' | 4 Δεκεμβρίου 2017, 23:45

    2. Θεωρούνται εξειδικευμένοι επιστήμονες αυτοί που έχουν πολύχρονη εμπειρία στην αναδοχή; Προτείνεται εφόσον λειτουργήσει το Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής - Υιοθεσίας να μεριμνήσει άμεσα για την επικαιροποιημένη εκπαίδευση των επαγγελματιών που ήδη εργάζονται στους αρμόδιους φορείς εποπτείας.Επιπλέον, είναι απαραίτητο στους εκπαιδευτές να υπάρχει πάντα ένας Εισαγγελέας Ανηλίκων ή νομικός.