• Σχόλιο του χρήστη 'Χατζησκουλή Μαριλού' | 5 Δεκεμβρίου 2017, 09:44

    Δεν αναφέρεται πουθενά το δικαίωμα του παιδιού να ακολουθεί την δική του κουλτούρα, γλώσσα και θρησκεία (Άρθρα 14 και 30 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Παιδιών). Κατά την μετάβαση σε ανάδοχη οικογένεια θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν τα συγκεκριμένα (πολιτισμικά, θρησκευτικά κ.α.) χαρακτηριστικά, όπως και οι ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού. Η επιλογή αναδόχου θα πρέπει να γίνεται εξατομικευμένα και με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού