• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώτα Μάνθου' | 5 Δεκεμβρίου 2017, 14:52

    Το γεγονός ότι στην σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου προβλέπονται τέσσερα τουλάχιστον μέλη που είναι πολιτικές τοποθετήσεις, συνεπώς μεταβάλλονται σε κάθε κυβερνητική αλλαγή (ή ακόμη και στις περιπτώσεις ανασχηματισμών) εγείρει σοβαρότατες ανησυχίες για την σταθερή και αδιάλειπτη λειτουργία του Συμβουλίου. Οι υπηρετούντες σε δημοσίους οργανισμούς έχοντας βιώσει ως και τετράμηνες καθυστερήσεις στην τοποθέτηση διοικήσεων, αναγνωρίζουμε το κόστος που αυτό συνεπάγεται στην παροχή της ουσιώδους βοήθειας στους εξυπηρετούμενους. Μια σοβαρή προσέγγιση των ζητημάτων απαιτεί αδιάκοπη λειτουργία του Συμβουλίου. Συνεπώς θα μπορούσε να ανατεθεί είτε σε ένα εθνικό οργανισμό, μη ιδρυματικού χαρακτήρα κατά τα διεθνή πρότυπα είτε στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου, με τον εκάστοτε Γενικό Γραμματέα να έχει την υψηλή εποπτεία. Επίσης, ο «εκπρόσωπος από την αρμόδια Διεύθυνση Εποπτείας ΟΤΑ β΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών» φαντάζομαι ότι αφορά έναν εκπρόσωπο από την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας; Ερώτηση: Γιατί απαιτείται εκπρόσωπος της ΗΔΙΚΑ; Αν αυτό συνδέεται με ενδεχόμενο δημιουργίας νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, απλά επισημαίνεται, όπως είναι γνωστό σε όλο τον προνοιακό χώρο, ότι υφίσταται ήδη έτοιμη από το 2015, ηλεκτρονική πλατφόρμα, το «e-pronoia για τον πολίτη» για την εξυπηρέτηση του Εθνικού Μητρώου Παιδικής Προστασίας και στην οποία υπάρχουν περίπου 80.000 ψηφιοποιημένοι φάκελοι ανηλίκων, η οποία λόγω μη έκδοσης των αναγκαίων ΚΥΑ δεν αξιοποιείται, με ότι αυτό συνεπάγεται.