• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώτα Μάνθου' | 5 Δεκεμβρίου 2017, 14:03

    Εφόσον το ΕΚΚΑ θα αποστέλλει στο Συμβούλιο τα στατιστικά, τι είδους επεξεργασία αυτώ θα κάνει το Συμβούλιο; Δεν διασαφηνίζεται ότι τα μέλη του Συμβουλίου θα έχουν πρόσβαση μόνο σε αριθμητικά δεδομένα και όχι σε στοιχεία ταυτότητας ανηλίκων ή γονέων.