• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρίνα Γαλανού' | 6 Δεκεμβρίου 2017, 13:04

    Άρθρο 2 – Σύνθεση: Θεωρούμε σκόπιμο ο βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού, να συμμετάσχει με δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής Υιοθεσίας (παράγραφος 3).