• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη Γεώργαρου' | 8 Δεκεμβρίου 2017, 17:49

    Η υλοποίηση αναδοχής και υιοθεσίας συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσία όπως αυτή περιλαμβάνεται στον Αστικό Κώδικα και σε άλλα νομοθετήματα. Στη σύνθεση που προτείνεται δεν υπάρχει κανένας - εκτός του Εισαγγελέα που έχει άλλο ρόλο - νομικός με γνώσεις πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο με κίνδυνο να δημιουργηθούν αντιφάσεις και ρυθμίσεις που δεν συνάδουν με τα νομικά δεδομένα (όπως ήδη συμβαίνει με το παρόν σχέδιο νόμου που δεν λαμβάνει υπόψη του τις διατάξεις της νομοθεσίας σε πολλά σημεία και δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη). Συνεπώς η γνώμη μου είναι στο σημείο που αναφέρονται οι τέσσερις εμπειρογνώμονες να προστεθεί: "δ. Τέσσερις ειδικούς εμπειρογνώμονες στο χώρο της παιδικής προστασίας με την ειδικότητα του νομικού, παιδοψυχιάτρου, κοινωνικού λειτουργού και εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής". Επίσης πιστεύω ότι πιο αποτελεσματικό θα ήταν να αφαιρεθεί ένα δημόσιος υπάλληλος χωρίς γνώση του αντικειμένου που έχει τεχνικό μόνο αντικείμενο και να προσθετεί ένας ή δύο ανάδοχοι και θετοί γονείς (θετοί γονείς κρατικών υιοθεσιών). Να σημειώσω ακόμη ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχει καμιά δομή παιδικής προστασίας, συνεπώς δεν έχει να συνεισφέρει κάτι στο όργανο αυτό. Προτιμότερο να τοποθετηθεί εκπρόσωπος από την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ως αναπληρωτές των μελών με στοιχείο ζ΄ το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης που έχουν αναπτύξει πολύ αξιόλογη δράση στον τομέα της αναδοχής.