• Σχόλιο του χρήστη 'Μαιρη Θεοδωροπούλου' | 9 Δεκεμβρίου 2017, 11:11

    Ο όρος Αναδοχή ανηλίκων να αναφέρεται σε όλα τα ανήλικα παιδιά που βρίσκονται στην επικράτεια, με ή χωρίς έγγραφα. Οι επιμέρους τρόποι προστασίας να διευκρινιστούν ώστε τα ασυνόδευτα ανήλικα να λάβουν τις ανάλογες υπηρεσίες με ίσα δικαιώματα των παιδιών με ελληνικά έγγραφα. Η δημιουργία εγγράφων βαρύνει το Ελληνικό Κράτος που επιμελείται των ανηλίκων.