• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ' | 23 Απριλίου 2018, 14:04

    Δεν γίνεται αναφορά σε ειδικές κοινωνικές ομάδες/ ευάλωτες κοινωνικές ομάδες παρότι αυτές αποτελούν σημαντικό μέρος όσων δεν έχουν τελειώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση (οι τελευταίοι αναφέρονται ως βασική ομάδα στόχος των πολιτικών).