2.1 – Κατάσταση της αγοράς εργασίας

Η υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας μετά το 2009 έχει διαμορφώσει μια κατάσταση στην αγορά εργασίας και την απασχόληση, η οποία χαρακτηρίζεται από την αυξημένη ανεργία, ειδικότερα την ανεργία των νέων και την μακροχρόνια ανεργία. Από το 2015 και μετά εμφανίζεται μια μικρή τάση αντιστροφής του φαινομένου . Η κατάσταση στην ελληνική αγορά εργασίας εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης. Ωστόσο, το τρέχον μακροοικονομικό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από υποτονική ζήτηση εργατικού δυναμικού και τα αυξανόμενα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας δυσχεραίνουν την ανάκαμψή της.
Ωστόσο σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ καταγράφεται αύξηση του ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο του έτους κατά 1,9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Επίσης, αύξηση εμφανίζεται και σε τριμηνιαία βάση, καθώς το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,1% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2017. Τα στοιχεία αυτά, εφόσον οριστικοποιηθούν, ενισχύουν τις ελπίδες για ανάκαμψη το 2018.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της Eurostat, το ποσοστό απασχόλησης (20-64 ετών) στην Ελλάδα για το 2017 διαμορφώθηκε στο 57,8% από 56,2% το 2016 και υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού σε επίπεδο ΕΕ-28 το οποίο ήταν 71,05% το 2016 και του εθνικού στόχου του 70% που έχει τεθεί για το 2020. Το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό (ηλικίες 20-64 ετών) παρέμεινε σταθερό στο 73,5% το 2017 όπως και το 2016 73,1% το 2015, χαμηλότερο από αυτό της ΕΕ-28 που ήταν 77,5% το 2016.
Το συνολικό ποσοστό ανεργίας (άνεργοι ηλικίας 15-74 ετών), το οποίο από 7,8% το 2008 ανήλθε σε 27,5% το 2013 (έτος με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας μέσα στην κρίση), 24,9% το 2015, 23,6% το 2016 και σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 21,5% το 2017 (21,2% Δ’ τρίμηνο του 2017), παρά τη σταδιακή του μείωση, παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

  • 23 Απριλίου 2018, 14:04 | ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ

    Δεν γίνεται αναφορά σε ειδικές κοινωνικές ομάδες/ ευάλωτες κοινωνικές ομάδες παρότι αυτές αποτελούν σημαντικό μέρος όσων δεν έχουν τελειώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση (οι τελευταίοι αναφέρονται ως βασική ομάδα στόχος των πολιτικών).