• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ' | 23 Απριλίου 2018, 14:26

    Δεδομένου του πολύ χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου ειδικών κοινωνικών ομάδων, όπως οι Ρομά, η στήριξη της επιχειρηματικότητας πρέπει να προσφέρει και προκατάρτιση σε αρκετές περιπτώσεις και εντατική στήριξη για ένα χρονικό διάστημα μετά την έναρξη της δραστηριότητας. Επιπρόσθετα απαιτείται χωρική έμφαση έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή και μελών των ειδικών κοινωνικών ομάδων αλλά και προσαρμογή στα τοπικά παραγωγικά συστήματα και τις ανάγκες και εμπειρίες των ίδιων των Ρομά.