• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ' | 23 Απριλίου 2018, 14:45

    Η κατάρτιση οφείλει να είναι προσαρμοσμένη στην υφιστάμενη κατάσταση των ειδικών κοινωνικών ομάδων, τις ανάγκες των δυνητικά ωφελούμενων, τις προοπτικές τους σε συγκεκριμένα πεδία απασχόλησης και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Επιπρόσθετα, σημαντικό θέμα για τη νόμιμη απασχόληση των Ρομά είναι η θέσπιση διαδικασίας για την αναγνώριση και πιστοποίηση άτυπης και εμπειρικής γνώσης τους και η ανάγκη κάθε κατάρτιση να οδηγεί σε πιστοποιημένη γνώση.