• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ' | 23 Απριλίου 2018, 14:10

    Η διασύνεση απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα για την προώθηση της ενεργητικής κοινωνικής ένταξης, ιδιαίτερα σε κοινωνικές ομάδες με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, έντονα βιώματα διακρίσεων που οδηγούν πιο εύκολα στην αποθάρρυνση και την απόσυρση από την επίσημη αγορά εργασίας. Η διασύνδεση των ωφελούμενων του ΚΕΑ με δράσεις κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία για τις ειδικές κοινωνικές ομάδες και ως εκ τούτου θα ήταν χρήσιμο να επιδιωχθεί/διασφαλιστεί και η συμμετοχή ωφελούμενων από την ευάλωτη κοινωνική ομάδα των Ρομά.