• Σχόλιο του χρήστη 'Ηλίας Κολιόπουλος' | 25 Απριλίου 2018, 14:04

    Η προσφορά των εργασιακών συμβούλων του ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης στην λειτουργία της αγοράς εργασίας, θα έχει θετικό πρόσημο αν προσλάβει έναν περισσότερο «επαγγελματικό» χαρακτήρα, όχι βέβαια χωρίς τις απαιτούμενες ευαισθησίες ως προς το προσφερόμενο λειτούργημα προς ευάλωτες κατά βάση ομάδες του εργατικού δυναμικού, αλλά και ως προωθητική δύναμη στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αγοράς εργασίας και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των τοπικών και ευρύτερων οικονομιών της χώρας. Η εξειδίκευση και ο διαχωρισμός των Εργασιακών Συμβούλων σε Συμβούλους Εργοδοτών και Συμβούλους Ανέργων, θα πρέπει να επανεξετασθεί, ώστε αφενός να λαμβάνεται υπόψη ο περιορισμένος αριθμός τους ανά Υπηρεσία και αφετέρου η δυνατότητα ταυτόχρονης και επαρκούς γνώσης των χαρακτηριστικών και των απαιτήσεων των προσφερόμενων και ζητούμενων θέσεων εργασίας. Ο Εργασιακός Σύμβουλος θα πρέπει να αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ των ανέργων και των εργοδοτών, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες των δύο μερών, ώστε η επιλογή και υπόδειξη να ανταποκρίνεται και να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες και το προφίλ των κενών θέσεων εργασίας και των υποψηφίων για την κάλυψή τους ανέργων. Επιπρόσθετα, η ενεργή ενασχόληση των Εργασιακών Συμβούλων με το σύνολο των αντικειμένων και λειτουργιών των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) θα τους δίνει τις γνώσεις και την δυνατότητα παροχής ενός πλήρους πακέτου υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενους ανέργους και εργοδότες που απευθύνονται στον Οργανισμό.