• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ' | 26 Απριλίου 2018, 14:20

    ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ •Εκπαιδευτικό περιεχόμενο 150 ώρες θεωρία και 400 ώρες πρακτική. Σε κάθε περίπτωση επειδή τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων πρέπει να έχουν ως στόχο όχι απλώς την υποβοήθηση της πρώτης ένταξης στην αγορά εργασίας, αλλά και τον μετασχηματισμό προσόντων, πρέπει να έχουν μεγάλη διάρκεια και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο να στοχεύει στην απόκτηση νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και όχι απλώς στην απόκτηση οριζόντιων γνώσεων και δεξιοτήτων. •Περιορισμένος αριθμός πρακτικά ασκούμενων ανά επιχείρηση με ανώτατο όριο ασκούμενων έως το 20% του αριθμού των εργαζομένων της. •Επιλέξιμοι κλάδοι όσοι εμφανίζουν δυναμικές τάσεις ανάπτυξης και απασχόλησης όπως: Περιβάλλον, Ενέργεια, Τρόφιμα - Ποτά, Μεταποίηση, Νέες Τεχνολογίες, Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και ιατρικός τουρισμός, Πολιτισμός, Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Φαρμακοβιομηχανία , Logistics, εξαγωγικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων. •Όροι και διαδικασίες υψηλών προδιαγραφών στην τοποθέτηση των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις, ώστε να υπάρχει ορθή σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών των ωφελούμενων και των καθηκόντων των θέσεων πρακτικής άσκησης και να παραχθούν καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, αλλά και ποσοστά απασχόλησης σε σχέση με προηγούμενες δράσεις. Με αυτό τον τρόπο διατηρούνται τα καλά του voucher, που είναι το δικαίωμα του ανέργου να διαλέγει πάροχο και επιχείρηση, αλλά ταυτόχρονα η πολιτεία ορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου δύναται να κάνει αυτή την επιλογή. •Προϋποθέσεις για τους παρόχους, ώστε να υπάρχουν κάποιες εγγυήσεις ότι μπορούν να κάνουν αυτή την εξειδικευμένη δουλειά με τους ανέργους, όπως απασχόληση μόνιμου προσωπικού (π.χ μ.ο. ΕΜΕ 3 ατόμων), άδεια εκπαιδευτηρίου και προσβασιμότητα ΑΜΕΑ στις κτιριακές υποδομές, ανώτατο πλαφόν το 3πλάσιο της πιστοποιημένης δυναμικότητας τους κ.α