• Σχόλιο του χρήστη 'Νικολάου Κωνσταντίνος' | 15 Νοεμβρίου 2019, 16:17

    Σε συνδυασμό με το άρθρο 28, καταργείται η απαίτηση του Κανονισμού Δεοντολογίας, για έκθεση διαχείρισης κινδύνων κάθε 3 μήνες; Η θα είναι βάσει της απόφασης που θα βγει, όπως αναφέεται στο τέλος του άρθρου;