• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Τζανάκος, Γ.Γ. ΕΛΕΤΕΑ' | 20 Νοεμβρίου 2019, 15:05

    Στο άρθρο 55 χρησιμοποιείται η ορολογία «ετήσιοι λογαριασμοί» η οποία δεν είναι δόκιμη στο πλαίσιο της υφιστάμενης ελληνικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου θα προτείναμε ως Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης την χρήση του όρου «οικονομικές καταστάσεις».